Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (35)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 35 položek
jazykové vzdělávání
18. 6. 2018 0x 1064x
Portugalština – podobná portugalská a španělská slovní zásoba
Učební materiál se zaměřuje na podobnosti v portugalské a španělské slovní zásobě, které způsobují u studentů časté…
jazykové vzdělávání
16. 5. 2018 0x 906x
Slovesa v prézentu
Doplňkový učební materiál k procvičování portugalských sloves v prézentu. Samostatná aktivita: spojení infinitivu…
jazykové vzdělávání
25. 4. 2018 0x 1722x
Jídlo a pití
Doplňkový učební materiál na téma jídlo a pití. Samostatná aktivita: rozšíření slovní zásoby na dané téma a následně…
jazykové vzdělávání
15. 9. 2015 0x 1266x
Comida, fruta, verdura
Nombres de alimentos, fruta, verdura.
jazykové vzdělávání
24. 4. 2014 0x 2264x
La ropa
Názvy oblečení a obchodů.
jazykové vzdělávání
10. 4. 2014 0x 1459x
Profesiones
Názvy profesí a zaměstnání.
jazykové vzdělávání
9. 4. 2014 0x 1391x
Pronombres, verbo ser
Osobní zájmena v prvním pádě a sloveso být.
jazykové vzdělávání
3. 4. 2014 0x 1691x
La familia
Pojmy z oblasti rodiny a příbuzenských vztahů.
jazykové vzdělávání
31. 3. 2014 0x 1294x
Cambios vocálicos
Slovesa se změnou kmenové samohlásky.
jazykové vzdělávání
24. 3. 2014 0x 1469x
Las horas
Seznámení s pojmy popisujícími časový rozvrh. Vyjádření časových údajů.
jazykové vzdělávání
10. 3. 2014 0x 1201x
Verbos regulares
Časování pravidelných sloves ve španělštině v přítomném čase.
jazykové vzdělávání
10. 3. 2014 0x 1201x
El tiempo
Základní pojmy týkající se počasí.
Zobrazeno 12 z 35 položek