Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (130)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 130 položek
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
24. 9. 2010 0x 3783x
Přečti, doplň, škrtni
Pracovní list je určen zejména k individuální práci žáka. Ten doplňuje chybějící písmena do slov, škrtá slovo, které…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
21. 9. 2010 0x 3327x
Najdi tři slova či obrázky
Žáci třídí jednotlivá slova/obrázky do kategorií (např. ovoce, roční období, počasí apod.). Mohou pracovat ve dvojicích…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
12. 8. 2010 2x 23874x
Procvičování znělých a neznělých souhlásek
Sada pracovních listů slouží k procvičení správného psaní znělých a neznělých souhlásek uvnitř a na konci slova.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
28. 6. 2010 0x 3658x
Co kdo dělá - zvířata, věci...
Materiál obsahuje tři části. Je určen k individuální práci či pro dvojici žáků. Jejich úkolem je číst jednoduché věty a…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
21. 6. 2010 0x 3467x
Odděl slova, poznej geometrické tvary
Pracovní list nabízí několik geometrických tvarů, které jsou vytvořeny ze slov. Materiál je určen pro individuální…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
11. 6. 2010 0x 2958x
Slova v kostkách
Žáci obdrží pracovní list s tabulkami, ve kterých se skrývají slova. Jejich úkolem je najít slabiky patřící k sobě,…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
11. 6. 2010 0x 3788x
K čemu slouží – doplň, odpověz
Pracovní list obsahuje obrázky nábytku/vybavení v domě. Žáci nejprve obrázky pojmenují a doplňují chybějící písmena ve…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
9. 6. 2010 0x 5791x
Slož, pojmenuj a najdi slova
Žáci pracují se slovy individuálně či ve dvojici. Sestavují slova z jednotlivých písmen, pojmenují zvířátka a vyhledají…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
8. 6. 2010 0x 5078x
Tři kamarádi - přečti a nakresli
Pracovní list je určen pro individuální práci s jednoduchým textem. Úkolem žáka je přečíst text s informacemi o třech…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
10. 5. 2010 0x 3396x
Přečti a nalep
Sada obsahuje dva pracovní listy. V prvním žáci nejprve pojmenovávají obrázky. Pak čtou jednotlivá slova z tabulky,…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
6. 5. 2010 0x 8291x
Lidské tělo – pojmenuj, doplň a nalep
Materiál obsahuje obrázek s částmi lidského těla. Žáci mohou pracovat individuálně či ve dvojici. Pojmenují správně…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
3. 5. 2010 0x 3640x
Ovocné slabiky
Žáci pracují individuálně nebo ve dvojici, počítají (vytleskávají) počet slabik v jednotlivých slovech z nabídky a poté…
Zobrazeno 12 z 130 položek