Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (62)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 62 položek
základní vzdělávání
15. 4. 2024 0x 980x
Techmania – Stroje
Tento vzdělávací blok osmi videí má žákům přiblížit praktické využití strojů a jejich vývoj. Žáci se seznámí s historií…
základní vzdělávání
20. 2. 2024 0x 1496x
Techmania – Energetika
Blok energetika seznamuje žáky s možnostmi výroby elektrické energie pomocí alternativních zdrojů, nastiňuje jejich…
základní vzdělávání
4. 4. 2023 0x 606x
Mechanická práce a potenciální energie
Žáci změří mechanickou práci vynaloženou na posunutí vozíku po nakloněné rovině a porovnají ji s hodnotou vypočítané…
základní vzdělávání
19. 3. 2023 0x 1304x
Globální oteplování ve sklenici
Učební materiál nabízí popis dvou experimentů, ve kterých žáci modelují zemskou atmosféru, aby zjistili, jak je…
základní vzdělávání
13. 2. 2023 0x 501x
Potenciální a kinetická energie
Žáci vypočítají potenciální energii vozíku v určité výšce nakloněné roviny. Poté vozík nechají z této roviny sjet a…
základní vzdělávání
2. 3. 2022 0x 869x
Badatelství – studené a ne tak studené materiály
Bude nás nejlépe chránit před promrznutím plastová, dřevěná, železná, nebo betonová lavička? Výukový materiál obsahuje…
základní vzdělávání
11. 4. 2019 0x 1607x
Animace zelektrování látek. Elektroskop
Žáci se pomocí animace seznámí s některými způsoby zelektrování látek. Poznají, jaké síly vzájemně působí na…
základní vzdělávání
24. 2. 2014 0x 3322x
Interaktivní test ze znalostí vnitřní energie a tepla
Žáci si interaktivní formou procvičí znalosti z tématu vnitřní energie a teplo. Vypočítají dva příklady. Mají možnost…
základní vzdělávání
24. 2. 2014 0x 2388x
Interaktivní test na téma změny skupenství
Žáci si procvičí znalosti na téma změny skupenství. Mají možnost si vybrat správnou odpověď ze 4 variant. Lze použít…
základní vzdělávání
4. 6. 2013 0x 5158x
Mechanická práce, výkon, polohová energie
Žáci si interaktivní formou procvičí znalosti z témat: mechanická práce, výkon a polohová energie. Na každý příklad…
základní vzdělávání
13. 5. 2013 0x 4283x
Transformátor
Žáci se seznámí s postupem, jak složit školní transformátor. Poznají schematickou značku a vzorec transformačního…
základní vzdělávání
29. 4. 2013 0x 3171x
Interaktivní test z elektrotechniky
Prezentací si žáci procvičí znalosti z Ohmova zákona a z Kirchoffových zákonů. Žáci mají možnost vybrat si správnou…
Zobrazeno 12 z 62 položek