Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
základní vzdělávání
20. 9. 2021 0x 747x
Vzdělávací program Žákovský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu
Program seznamuje žáky s významem a funkcí školního parlamentu na škole. Žáci se vhodnou formou dozvědí, jaké jsou…
základní vzdělávání
26. 8. 2021 0x 1255x
Vzdělávací program Demokratická výchova pro žáky se SVP
Vzdělávací program vznikl v rámci projektu Žákovský/studentský parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí…
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 14044x
Člověk a kultura
Test určený k zopakování osvojeného učiva, zamyšlení se nad některými pojmy, uvědomění si pravidel slušného chování ve…
základní vzdělávání
14. 12. 2010 0x 15885x
Život ve škole II. (naše třída)
Žáci se na příkladu své vlastní třídy zamyslí nad vztahy mezi sebou navzájem a pokusí se řešit modelové konfliktní…
základní vzdělávání
14. 12. 2010 4x 41545x
Zásady společenského chování
Prezentace seznámí žáky se základními zásadami společenského chování. Jelikož je tato problematika široká, je na každém…
základní vzdělávání
13. 12. 2010 0x 18367x
Konflikty v mezilidských vztazích
Žáci se zamyslí nad konfliktními situacemi, jejich příčinami a tolerancí ve svém životě. Na základě modelových situací…
základní vzdělávání
7. 12. 2010 0x 14842x
Práva a povinnosti žáků
Pracovní list je zaměřen na uvědomování si významů pojmů právo, povinnost a odpovědnost a jejich vzájemné uvedení do…
základní vzdělávání
7. 12. 2010 0x 18187x
Osobní a neosobní vztahy
Žáci se blíže seznámí s problematikou mezilidských vztahů z pohledu osobní blízkosti a vzdálenosti. Na základě…
základní vzdělávání
7. 12. 2010 0x 12606x
Pravidla a normy ve škole
Žáci se prakticky zamyslí nad rolí a významem pravidel a norem ve svém životě a v kontextu školní třídy se pokusí…
základní vzdělávání
26. 10. 2010 0x 8105x
Mezilidská komunikace II.
Žáci popisují chyby a problémy v mezilidské komunikaci, pokouší se rozlišit nevhodné prvky v komunikaci a sestavit …
základní vzdělávání
26. 10. 2010 0x 14025x
Mezilidská komunikace I.
Žáci se seznámí s pojmem komunikace, na základě aktivní práce si vyzkouší nejrůznější podoby neverbální komunikace a…
základní vzdělávání
19. 6. 2009 1x 30300x
Komunikace
Prezentace umožňuje žákům hravě nahlédnout do problematiky komunikace. Žáci by měli vědět, že nejenom slovy, ale i…
Zobrazeno 12 z 12 položek