Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
základní vzdělávání
19. 9. 2017 0x 2446x
Piktogram, graf
Žáci se seznámí s piktogramem, pracují podle daného klíče, doplní piktogram podle zadání, odpovídají na dané otázky.…
základní vzdělávání
10. 11. 2016 0x 2825x
Hmotnost
Pracovní listy jsou určeny k prohloubení znalostí učiva o hmotnosti. Žáci vyjádří hmotnost určenou obrázky, doplní…
základní vzdělávání
23. 2. 2016 0x 3654x
Kuličkiáda
Žáci mají za úkol sledovat změny v počtech, sčítají a odčítají v oboru do 30. Své výsledky zaznamenávají do obrázkového…
základní vzdělávání
3. 2. 2014 0x 4156x
Narozeniny
Pracovní listy, ve kterých si žáci zopakují pořadí měsíců kalendářního roku, vytvoří sloupkový graf – přehled narozenin…
základní vzdělávání
9. 4. 2013 0x 3439x
Pracujeme s diagramy
Žáci se seznámí s jednoduchým sloupcovým diagramem. Naučí se z diagramu zjišťovat potřebné údaje. Tyto údaje zapisují…
základní vzdělávání
20. 10. 2011 1x 5038x
Grafy pro malé školáky
Jednoduché obrázkové tabulky a slovní úlohy vyjádřené grafy. Žáci určují, který graf odpovídá obrázkům, doplňují údaje…
základní vzdělávání
28. 2. 2011 0x 3600x
Obrázkové piškvorky
Soubor obsahuje herní plán k tradiční hře piškvorky. Při hře lze zvolit křížky versus kolečka, nebo medvídci versus…
základní vzdělávání
17. 12. 2010 2x 4358x
V pizzerii - numerace 0 - 1000
Pracovní list slouží k procvičení matematických operací v oboru 0 - 1000. Lze jej využít jako činnost pro skupinovou…
základní vzdělávání
19. 11. 2010 0x 4056x
U pekaře
Materiál k procvičení sčítání a odčítání v oboru 0 - 20. Žák bude řešit slovní úlohu, řadit čísla, pracovat s chybou a…
základní vzdělávání
17. 9. 2010 0x 6705x
Bobří úlohy
Materiál obsahuje pracovní list, který propojuje učivo geometrie, matematiky a prvouky. Je vhodný i pro práci ve…
základní vzdělávání
21. 1. 2010 0x 4971x
Domino - hodiny
Materiál je určen k procvičení čtení času z ručičkových hodin a převodu na digitální záznam hodin. Zábavnou formou žáci…
základní vzdělávání
21. 1. 2010 0x 5361x
Hodiny - prověrka
Šablona k ověření dovednosti číst čas z ručičkových i digitálních hodin, podle zadaného času zakreslit údaj do…
Zobrazeno 12 z 12 položek