Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (22)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 22 položek
základní vzdělávání
19. 9. 2017 0x 2315x
Piktogram, graf
Žáci se seznámí s piktogramem, pracují podle daného klíče, doplní piktogram podle zadání, odpovídají na dané otázky.…
základní vzdělávání
10. 11. 2016 0x 2729x
Hmotnost
Pracovní listy jsou určeny k prohloubení znalostí učiva o hmotnosti. Žáci vyjádří hmotnost určenou obrázky, doplní…
základní vzdělávání
23. 2. 2016 0x 3605x
Kuličkiáda
Žáci mají za úkol sledovat změny v počtech, sčítají a odčítají v oboru do 30. Své výsledky zaznamenávají do obrázkového…
základní vzdělávání
9. 6. 2015 0x 4066x
Čtvrťáci a matematika XII. Přímá a nepřímá úměrnost
Téma Procvičujeme si přímou a nepřímou úměrnost navazuje na téma Třeťáci a matematika VII. Dělíme se zbytkem a…
základní vzdělávání
3. 2. 2014 0x 4090x
Narozeniny
Pracovní listy, ve kterých si žáci zopakují pořadí měsíců kalendářního roku, vytvoří sloupkový graf – přehled narozenin…
základní vzdělávání
9. 4. 2013 0x 3318x
Pracujeme s diagramy
Žáci se seznámí s jednoduchým sloupcovým diagramem. Naučí se z diagramu zjišťovat potřebné údaje. Tyto údaje zapisují…
základní vzdělávání
23. 11. 2011 1x 6398x
Spotřeba vody
Podle diagramu znázorňujícího spotřebu vody v domácnosti ve čtyřech rodinách (příprava jídla, mytí nádobí – ve dřezu, v…
základní vzdělávání
16. 11. 2011 1x 6851x
Spotřeba vody
Pracovní list se zabývá spotřebou vody tří rodin v panelovém domě. Žáci musí vypočítat spotřebu vody a cenu za roční…
základní vzdělávání
8. 11. 2011 0x 7379x
Čteme data z tabulek a grafů
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí pracovního listu je znalost čtení dat z tabulek a grafů. Úkolem žáka je porovnat…
základní vzdělávání
26. 10. 2011 1x 6208x
Kdo se stane novým králem
Úkolem žáků v pracovním listě je získat tři klíče k bráně zámku. Získají je tehdy, když vyřeší tři logické úlohy.
základní vzdělávání
20. 10. 2011 1x 4912x
Grafy pro malé školáky
Jednoduché obrázkové tabulky a slovní úlohy vyjádřené grafy. Žáci určují, který graf odpovídá obrázkům, doplňují údaje…
základní vzdělávání
16. 6. 2011 0x 10037x
Práce s daty
Pracovní list je určen ke čtení a zpracování dat ze sloupcového diagramu. Žák zjišťuje požadované informace, rozhoduje,…
Zobrazeno 12 z 22 položek