Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (123)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 123 položek
gymnázium
13. 6. 2017 0x 1364x
"Muset" v angličtině
Uživatel se seznámí se třemi druhy slovesa "muset" v angličtině.
gymnázium
13. 3. 2014 0x 5484x
Vánoce – slovní zásoba – hra
Pracovní list obsahuje text, ve kterém je prezentována slovní zásoba k tématu Vánoce. Následují otázky vztahující se k…
gymnázium
13. 3. 2014 0x 1210x
Avant de se quitter
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy – passé simple, přivlastňovací zájmena, podmínkové…
gymnázium
13. 3. 2014 0x 1100x
Les faux adieux
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy – plus-que-parfait, souslednost časovou, slovesné časy a…
gymnázium
13. 3. 2014 0x 1034x
La Cité des Sciences et de l´Industrie
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy – trpný rod, ukazovací zájmena, přídavná jména, slovesné…
gymnázium
11. 3. 2014 0x 5675x
Pracovní list, test, kvíz – Německo
Pracovní list, test a kvíz jsou určeny k prohloubení, prověření a procvičování znalostí o Německu. Žáci vyplní pracovní…
gymnázium
3. 3. 2014 0x 5510x
Přítomný čas, préteritum, perfektum
Pracovní list je určen k procvičování časování sloves v přítomném čase, préteritu a perfektu. Žáci vyplňují cvičení na…
gymnázium
3. 3. 2014 0x 1078x
Deux recettes
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy - podmínkové souvětí, slovesné časy a způsoby, příslovce,…
gymnázium
3. 3. 2014 0x 1061x
L'Espagnol
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy - passé simple, zájmena osobní a přivlastňovací,…
gymnázium
3. 3. 2014 0x 1055x
Au chateau de Pau
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy - passé simple, slovesné časy a způsoby, trpný rod,…
gymnázium
27. 2. 2014 0x 1089x
La premiere neige
Žák si pomocí pracovního listu zopakuje různé gramatické jevy - slovesné časy a způsoby, souslednost časovou, tvary…
gymnázium
25. 2. 2014 0x 2192x
Infinitivní konstrukce statt...zu, ohne...zu
Pracovní list slouží k procvičení infinitivní konstrukce statt...zu a ohne....zu.
Zobrazeno 12 z 123 položek