Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (193)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 193 položek
základní vzdělávání
6. 4. 2011 0x 18514x
Halloween
Pracovní list k souhrnnému procvičování znalostí českého jazyka a matematiky ve čtvrtém ročníku. Vhodné i jako výchozí…
základní vzdělávání
6. 4. 2011 0x 11306x
Vánoce
Souhrnný projekt zahrnující český jazyk a vlastivědu pro procvičování znalostí a komunikačních dovedností. Specifická…
základní vzdělávání
5. 4. 2011 0x 10849x
Slovesa
Žáci skládají ze slabik slovesa, určují u nich osobu, číslo a čas. Zapisují do tabulky správné slovesné tvary…
základní vzdělávání
4. 4. 2011 0x 5116x
Oslovení v pohádkách a písničkách – psaní čárek
Pracovní listy slouží k vyvození a procvičení psaní čárky ve větě jednoduché za oslovením. Žák bude doplňovat čárky,…
základní vzdělávání
4. 4. 2011 2x 5975x
Číslovky
Žák vyhledává v textu slova označující čísla, počet či pořadí. Ústně odpovídá na otázky či přiřazuje číslovky k…
základní vzdělávání
4. 4. 2011 0x 7148x
Zájmena
Žák třídí zájmena dle druhu.
základní vzdělávání
30. 3. 2011 0x 3376x
Po stopách číslovek
Žák si zábavnou formou procvičuje vyhledávání číslovek, přiřazuje číslovky k otázkám, procvičuje čtení číslovek.
základní vzdělávání
28. 3. 2011 0x 14523x
Podstatná jména – rod mužský
Pracovní list pro žáky 4. třídy ZŠ. Žáci doplňují i, y (opakují pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných), dále…
základní vzdělávání
28. 3. 2011 0x 15936x
Podstatná jména – rod střední
Pracovní list pro žáky 4. ročníku ZŠ. Žáci doplňují chybějící i/y, opakují pravopis vyjmenovaných slov a slov…
základní vzdělávání
25. 3. 2011 3x 8788x
Snídaně, oběd, večeře – gramatické kategorie přídavných jmen
Materiál slouží k procvičení gramatických kategorií přídavných jmen. Obsahuje 3 PL s tématem stravováním na rodinném…
základní vzdělávání
24. 3. 2011 0x 5616x
Velikonoční jarmark – gramatické kategorie sloves
Pracovní listy slouží k procvičení učiva o slovesech. Žák bude určovat gramatické kategorie sloves, luštit křížovku…
základní vzdělávání
22. 3. 2011 0x 5724x
Slovní druhy a matematika
Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí slovní druhy a násobilku.
Zobrazeno 12 z 193 položek