Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (31)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 31 položek
základní vzdělávání
8. 9. 2011 0x 4927x
Vlastivěda – Severní Čechy
Žáci si zopakují znalosti o městech, řekách, povrchu, průmyslu, dopravě severních Čech.
základní vzdělávání
23. 8. 2011 0x 1773x
English Time – DVD – Little Thief
Žáci zábavnou formou procvičují jazykové struktury a slovíčka z lexikální skupiny školní potřeby. Tento audiovizuální…
základní vzdělávání
14. 7. 2011 0x 9075x
Z čeho se vyrábí...?
Materiál je tvořen pracovním listem na téma – z čeho se vyrábí...? Žáci určují, zda jsou věci z kovu, dřeva či plastu.
základní vzdělávání
6. 6. 2011 1x 11896x
Můj domov
Pracovní list k procvičení tematického celku "Můj domov". Obsahuje úkoly týkající se rozdílů mezi městem a…
základní vzdělávání
14. 4. 2011 1x 11188x
Místo, kde žijeme (naše obec)
Písemná práce pro 3. ročník. Shrnutí kapitoly Místo, kde žijeme k učebnici Prvouka pro 3. ročník základní školy od…
základní vzdělávání
13. 4. 2011 0x 3320x
Kraj, krajské město, zajímavost
Přehledný pracovní list týkající se krajů, krajských měst a zajímavostech o nich. Žáci zapisují do tabulky chybějící…
základní vzdělávání
30. 3. 2011 1x 8790x
Země, v níž žijeme – písemka pro 3. ročník
Písemná práce pro 3. ročník. Shrnutí kapitoly Země, v níž žijeme z učebnice Prvouka pro 3. ročník základní školy od…
základní vzdělávání
11. 3. 2011 0x 8602x
Země, kde žijeme, naše vlast.
Žáci si procvičují znalosti a vědomosti o krajině a vlasti - typy krajiny, začlenění vlastní obce do mapy ČR, vodstvo,…
základní vzdělávání
22. 2. 2011 1x 23142x
Obec – prvouka 3. třída
Doplňovačky, vyhledávání a spojování správných výrazů na téma „Obec“ – rozdíl město/vesnice, začlenění vlastní obce,…
základní vzdělávání
18. 1. 2011 0x 8651x
Poznej dopravní značení
Pracovní list je určen k individuální práci. Žák pojmenovává dopravní značky, vysvětluje jejich význam vlastními slovy,…
základní vzdělávání
21. 12. 2010 0x 6179x
Cestou do školy a ze školy - ochrana člověka za mimořádných událostí
Materiál obsahuje pracovní list k vyvození nebo procvičení učiva o ochraně člověka za mimořádných událostí pro 1.…
základní vzdělávání
21. 10. 2010 2x 5539x
Kde bydlím?
Materiál obsahuje pracovní list k vyvození nebo procvičení učiva o ochraně člověka za mimořádných událostí pro žáky 1.…
Zobrazeno 12 z 31 položek