Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (107)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 107 položek
základní vzdělávání
1. 12. 2011 0x 30099x
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent
Pracovní list pro žáka pracující s pojmy věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent.
základní vzdělávání
23. 11. 2011 1x 16281x
Základní a rozvíjející větné členy
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičují učivo základních a rozvíjejících větných členů.
základní vzdělávání
15. 11. 2011 0x 6380x
Podmět
Pracovní list seznamuje žáky s pojmem podmět, následuje procvičení.
základní vzdělávání
11. 11. 2011 2x 13881x
Druhy souvětí
Žák si hravou formou zopakuje a procvičí znalosti o druzích souvětí.
základní vzdělávání
11. 11. 2011 0x 7830x
Souvětí
Žák si procvičí znalosti o souvětí, zopakuje si významové poměry mezi větami hlavními, souřadné spojení vět.
základní vzdělávání
27. 10. 2011 0x 12725x
Větné členy
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí větné členy.
základní vzdělávání
19. 10. 2011 0x 8725x
Barevná zájmena
Pracovní list, s jehož pomocí si žáci procvičí druhy zájmen a tvoření správných tvarů zájmen.
základní vzdělávání
18. 8. 2011 0x 10121x
Literární a jazykový test
Tento materiál slouží jako rychlý procvičovací nebo opakovací test z literatury a jazyka.
základní vzdělávání
17. 8. 2011 0x 11257x
Odvozování slov
Žák si procvičí významy a tvary slov a zjistí, jakým způsobem bylo slovo utvořeno.
základní vzdělávání
16. 8. 2011 0x 30972x
Podmět a přísudek
Žáci si procvičí hledání ZVČ a určování druhů podmětu a přísudku. Dále si zopakují pravopis – shodu přísudku s podmětem…
základní vzdělávání
5. 8. 2011 0x 10880x
Druhy přídavných jmen
Prezentace na téma druhy přídavných jmen aktivně zapojuje žáky do výkladu učitele. Je určena především pro práci s…
základní vzdělávání
27. 7. 2011 0x 7841x
Slovesný způsob oznamovací
Pomocí prezentace se žáci seznámi s mluvnickou kategorií sloves, se slovesným způsobem. Prezentace slouží při výkladu…
Zobrazeno 12 z 107 položek