Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (49)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 49 položek
gymnázium
5. 9. 2013 0x 2390x
Konstrukce paraboly
Úkolem materiálu je zopakování definice paraboly, využití definice paraboly při bodové konstrukci paraboly, seznámení s…
gymnázium
5. 9. 2013 0x 2420x
Konstrukce hyperboly
Úkolem materiálu je zopakování definice hyperboly, využití definice hyperboly při bodové konstrukci hyperboly,…
gymnázium
4. 9. 2013 2x 2677x
Parabolický řez kuželové plochy
Materiál slouží k názorné výuce parabolického řezu na kuželové ploše. Použití materiálu vyžaduje dobrou znalost učiva …
gymnázium
2. 9. 2013 0x 1596x
Parabola jako obraz kružnice v kolineaci
Úkolem materiálu je vysvětlit žákům sestrojení paraboly jako obrazu kružnice v kolineaci. Předpokládána je znalost…
gymnázium
2. 9. 2013 0x 2106x
Parabola a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a paraboly. Hlavní pozornost je věnována rovnici…
gymnázium
2. 9. 2013 0x 2648x
Hyperbola a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a hyperboly. Hlavní pozornost je věnována rovnicím…
gymnázium
2. 9. 2013 0x 1793x
Elipsa a přímka
Úkolem materiálu je analyticky řešit problém vzájemné polohy přímky a elipsy. Hlavní pozornost je věnována rovnici…
gymnázium
8. 8. 2013 0x 2471x
Parabola – definice, analytické vyjádření
Úkolem materiálu je pomoci učiteli při výkladu – odvození vyjádření paraboly pomocí rovnice. Doporučení: žáci sami…
gymnázium
18. 7. 2013 0x 2349x
Kružnice – analytické vyjádření
Úkolem prvního materiálu je odvození vyjádření kružnice z její definice. Následně pak procvičení rovnice kružnice…
gymnázium
25. 11. 2011 1x 2804x
Konstrukční úloha na videu 4
Konstrukce tětivového čtyřúhelníku. Na videu se nejdříve objeví zadání konstrukční úlohy. Pak se střídavě zobrazuje…
gymnázium
1. 6. 2011 0x 3206x
Konstrukční úloha na videu 3 - osová souměrnost
Konstrukční úloha na využití osové souměrnosti. Na videu se nejdříve objeví zadání konstrukční úlohy. Pak se…
gymnázium
18. 5. 2011 0x 7049x
Vlastnosti trojúhelníku
Prezentace o základních vlastnostech trojúhelníku, větách o shodnosti a podobnosti. Žáci si pochopení látky mohou…
Zobrazeno 12 z 49 položek