Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (107)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 107 položek
základní vzdělávání
24. 8. 2010 2x 4347x
Erby správně doplníme - adjektiva procvičíme
Pracovní list, pomocí něhož si žáci procvičí druhy přídavných jmen.
základní vzdělávání
17. 8. 2010 0x 7535x
Mluvnické luštění
Pracovní list, v němž žáci luští osmisměrku s tajenkou (samostatně, popř. ve dvojicích) a rozeznávají sousloví.
základní vzdělávání
12. 8. 2010 0x 10141x
Hrajeme si s předponami
Aktivity zaměřené na stavbu slova - předpony. Pravopis předpon s-, z-, vz-. Význam slova, změna významu slova, slovník.
základní vzdělávání
12. 8. 2010 4x 14185x
Cizích slov se nebojíme, mnoho o nich přece víme!
Pracovní list s úkoly, v nichž si žáci prověří, jak rozumějí přejatým slovům. Při plnění čtvrtého úkolu je zapotřebí,…
základní vzdělávání
12. 8. 2010 2x 3952x
Písmenka a slova jsou tu s námi znova
Materiál obsahuje 48 karet, z nichž žáci sestavují podle zadání slova určených gramatických kategorií .
základní vzdělávání
11. 8. 2010 0x 11977x
Souvětí souřadné
Pracovní list pro žáka obsahující rozlišení základních poměrů mezi větami hlavními. Pracovní list je založen na vlastní…
základní vzdělávání
11. 8. 2010 0x 16265x
Souvětí podřadné - rozbor
Test pro žáky, který prověří jejich znalosti z oblasti rozboru souvětí souřadného. Test nabízí nejenom jasně daná…
základní vzdělávání
11. 8. 2010 0x 10673x
Větné členy - kvíz
Žáci v pracovním listu aplikují znalosti o větných členech přímo do daných příkladů. Pokud vše správně určí, vyjde jim…
základní vzdělávání
11. 8. 2010 0x 6849x
Bludiště s tajenkou 2
Žáci si formou hry zopakují nejen pravopis. Na věty z oblasti českého jazyka odpovídají buď ANO, nebo NE a postupují v…
základní vzdělávání
10. 8. 2010 0x 15397x
Obohacování slovní zásoby
Pracovní list je určen pro výuku slovní zásoby. Pomocí křížovky si žáci procvičí synonyma a antonyma. Využito je i tzv.…
základní vzdělávání
10. 8. 2010 0x 9507x
Vznik příjmení
Příjmení jsou zvláštní součástí naší slovní zásoby. V tomto materiálu je nastíněn historický pohled na vznik českých…
základní vzdělávání
6. 5. 2010 0x 9029x
Povídky Šimka a Grossmanna
Pracovní listy pro samostatnou nebo skupinovou práci. Na zábavných textech žáci procvičují čtení s porozuměním,…
Zobrazeno 12 z 107 položek