Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (37)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 37 položek
základní vzdělávání
2. 7. 2009 0x 8460x
Soutěžíme s pohádkou
Pracovní list s otázkami, které prověří znalosti pohádek a dětských knih. Přiložena je i pochvala za splnění soutěže.
základní vzdělávání
22. 4. 2009 0x 7293x
Učíme se s Ferdou Mravencem
Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, umožňuje aplikovat v křížovce učivo 2. ročníku a literární pojmy.
základní vzdělávání
14. 4. 2009 0x 10973x
Pohádkové království
Pracovní listy k procvičování literárního učiva týkajícího se pohádek (určení znaků pohádek, přiřazování pohádkových…
základní vzdělávání
29. 1. 2009 0x 6914x
Zpívání se včelími medvídky
Materiál vede žáky ke čtení s porozuměním, umožňuje jim tvořivě pracovat s textem. Je určen k integraci předmětu…
základní vzdělávání
28. 1. 2009 0x 7171x
Lovci mamutů
Pracovní list doprovází úryvek z knihy E. Štorcha „Lovci mamutů". Hravou formou napomáhá ke zjištění obsahu…
základní vzdělávání
26. 1. 2009 0x 6200x
O podivné záhadě na poštovním úřadě
Vyprávění o zvířátkách určené k poslechu a spojené s luštěním hádanek a rébusů. Vhodné i pro dramatizaci.
základní vzdělávání
16. 1. 2009 0x 11973x
Pracovní list „Divadlo"
Pracovní list je pomůckou pro výuku literární či dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ, popř. na základní škole praktické.…
základní vzdělávání
19. 12. 2008 0x 4810x
Povídání o králíčcích
Pracovní list vede žáka ke čtení s porozuměním, učí jej tvořivě pracovat s textem a vyhledávat v něm. Je určen pro…
základní vzdělávání
18. 12. 2008 0x 6417x
Co čtenáři dobře znají
Jedná se o pracovní listy pro žáky pracující s pojmy pohádková postava, pohádkové dvojice, rým, přirovnání, přísloví.…
základní vzdělávání
18. 12. 2008 0x 8697x
Polámal se mraveneček
Pracovní list pro žáky pracuje především s pojmy rým a sloka. Také se v něm hovoří o kamarádství a pomoci druhému.
základní vzdělávání
9. 12. 2008 0x 5575x
Čtení slov
Materiál je určen k upevnění dovednosti čtení slov zábavnou formou v podobě čtecího listu s motivujícími prvky. Žák…
základní vzdělávání
9. 12. 2008 2x 9290x
Čtecí tabulka
Čtecí tabulka je určená pro nácvik vázaného slabikování, upevňování čtení slabik a tvořivou práci se slabikou, nácvik…
Zobrazeno 12 z 37 položek