Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (27)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 27 položek
základní vzdělávání
14. 11. 2018 0x 18643x
Česká přísloví
Materiál obsahuje tři strany nejznámějších českých přísloví, která jsou rozdělena na dvě části ve dvou sloupcích.…
základní vzdělávání
15. 12. 2016 0x 14937x
Antonyma a synonyma
Aktivizační prezentace a dva testy, lehčí a těžší, pro výuku českého jazyka, zaměřené na slova stejného či podobného…
základní vzdělávání
1. 12. 2011 1x 9870x
Slova souřadná
Aktivita pro žáky, ve které si procvičí souřadnost slov. Úkolem žáků je vybrat slovo, které mezi ostatní nepatří. Poté…
základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 43892x
ČJ – slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, kořen slov
Pracovní listy obsahující cvičení zaměřená na procvičení protikladných a souznačných slov, nadřazených a podřazených…
základní vzdělávání
15. 7. 2011 0x 13634x
Slovesa pro čtvrťáky
Pracovní list, který může sloužit k procvičování nebo prověřování znalostí.
základní vzdělávání
31. 5. 2011 0x 5890x
ZUBÍ nebo ZUBY? - význam slova
Pracovní list slouží k procvičení učiva o významu slov. Žák si zopakuje slovní druhy a slova mnohoznačná. Bude…
základní vzdělávání
17. 5. 2011 0x 9313x
Úkoly z ČJ nejen do adventního kalendáře
Materiál obsahuje 24 jednoduchých úkolů z ČJ pro žáky 4. a 5. ročníku, které lze využít jako zadání do třídního…
základní vzdělávání
20. 1. 2011 0x 18352x
Význam slova
Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí význam slov. Součástí je i sebehodnocení žáků.
základní vzdělávání
11. 1. 2011 3x 25444x
Slova mnohoznačná
Tento pracovní list slouží k procvičení učiva o mnohoznačných slovech. Obsahuje 5 různých úkolů spolu s jejich řešením.
základní vzdělávání
21. 12. 2010 0x 10045x
Slova stejného a opačného významu
Materiál přispívá k rozšiřování slovní zásoby a zároveň vede k procvičování a upevňování učiva o slovech souznačných a…
základní vzdělávání
16. 12. 2010 0x 8035x
Slova souznačná – karty a aktivity
Materiál tvoří 12 obrázků a kartičky s jejich různým, souznačným pojmenováním. Dále pak materiál obsahuje popis…
základní vzdělávání
16. 12. 2010 0x 3834x
V porodnici - slova příbuzná
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech příbuzných. Je určen k práci ve skupinkách, ve dvojici…
Zobrazeno 12 z 27 položek