Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (108)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 108 položek
odborné vzdělávání
20. 1. 2014 0x 6421x
Goniometrické funkce ostrého úhlu - slovní úlohy
Žák užívá v praktických úlohách goniometrické funkce. Žák umí popsat strany pravoúhlého trojúhelníku vůči danému úhlu.…
odborné vzdělávání
7. 1. 2014 0x 3202x
Goniometrické funkce ostrého úhlu
Žák se seznámí s pojmem goniometrické funkce ostrého úhlu a rozeznává jednotlivé goniometrické funkce. Na základě názvů…
odborné vzdělávání
19. 12. 2013 0x 5528x
Obvody a obsahy trojúhelníku - slovní úlohy
Žák pozná pravoúhlý trojúhelník, rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník. Vypočítá obvod a obsah.
odborné vzdělávání
18. 12. 2013 0x 2758x
Mnohoúhelníky – obvody a obsahy
Žák pozná čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník, šestiúhelník. Počítá obvod a obsah.
odborné vzdělávání
16. 12. 2013 0x 4297x
Obvody a obsahy trojúhelníků
Žák pozná pravoúhlý trojúhelník, rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník. Žák umí počítat obvod a obsah…
odborné vzdělávání
26. 11. 2013 0x 4401x
Pythagorova věta – slovní úlohy
Žáci si osvojí téma Pythagorova věta v praktických slovních úlohách.
odborné vzdělávání
22. 7. 2013 0x 1415x
Kvadratické nerovnice
Prezentace seznamuje studenty s řešením kvadratických nerovnic. Věnuje se řešení nerovnice. Autorkou materiálu je Ing.…
odborné vzdělávání
22. 7. 2013 0x 3250x
Kvadratické rovnice a vztahy mezi jejich kořeny a koeficienty
První prezentace seznamuje studenty s řešením kvadratických rovnic. Věnuje se řešení jednotlivých rovnic. Druhá…
odborné vzdělávání
8. 11. 2011 0x 9484x
Řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých dosazovací metodou
Prezentace uvádí učivo o řešení soustavy tří rovnic se třemi neznámými dosazovací metodou. Je vhodná k podpoře přímé…
odborné vzdělávání
8. 11. 2011 0x 2515x
Hra k procvičení – řešení soustav lineárních nerovnic
Materiál slouží k procvičení řešení soustav lineárních nerovnic, a to zábavnou formou hry s postupným odkrýváním řešení.
odborné vzdělávání
8. 11. 2011 0x 2919x
Hra k procvičení – řešení soustavy rovnic o více neznámých
Procvičení zvládání řešení soustav lineárních rovnic o třech a více neznámých zábavnou formou hry s postupným…
odborné vzdělávání
4. 11. 2011 0x 1818x
Hra k procvičení – řešení kvadratických nerovnic
Materiál je určen k procvičení řešení kvadratických nerovnic, a to zábavnou formou hry.
Zobrazeno 12 z 108 položek