Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (68)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 68 položek
gymnázium
19. 11. 2013 0x 3911x
Vývoj SSSR po r. 1945
Prezentace nastiňuje vývoj SSSR po r. 1945, seznamuje žáky s jeho vnitřní i zahraniční politikou.
gymnázium
14. 11. 2013 0x 3510x
Cesta k listopadu 1989
Prezentace žáky seznámí se změnami, které nastaly v 80. letech a předznamenaly příchod sametové revoluce. Součástí jsou…
gymnázium
9. 10. 2013 0x 2550x
Projevy odporu ve východním bloku
Prezentace stručně nastiňuje situaci v tzv. sovětských satelitech, uvádí shodné znaky nastupující totality. Popisuje…
gymnázium
30. 9. 2013 0x 3294x
Vývoj Číny po roce 1945
Ve výkladové prezentaci s množstvím dokumentačních fotografií je studentům nastíněn složitý a v mnoha ohledech tragický…
gymnázium
26. 9. 2013 0x 4738x
Srpen 1968
Prezentace studenty seznamuje s příčinami okupace a jejím průběhem. Zmiňuje internaci politiků, moskevský protokol,…
gymnázium
11. 9. 2013 0x 3398x
Politické procesy jako divadelní představení
Prezentace nastiňuje tragiku politických procesů 50. let, zaměřuje se na proces s H. Píkou, M. Horákovou a R. Slánským,…
gymnázium
10. 9. 2013 0x 5551x
První poválečná léta v Československu
V prezentaci je studentům nastíněn vývoj v Československu od konce druhé světové války do února 1948. Je poukázáno na…
gymnázium
9. 9. 2013 0x 3706x
Přelomový rok 1948
Prezentace se zaměřuje na příčiny politických změn, na rozdílné pojetí února 1948, popisuje situaci E. Beneše a tlak,…
gymnázium
5. 9. 2013 0x 5543x
Válka v Afghánistánu
Prezentace studenty stručně seznamuje se sovětskou intervencí do Afghánistánu, s jejími příčinami a důsledky.
gymnázium
4. 9. 2013 0x 5469x
Korejská válka
Prezentace studenty stručně seznamuje se situací na Korejském poloostrově na přelomu 40/50. let 20. stol. Upozorňuje na…
gymnázium
3. 9. 2013 0x 3653x
Charta 77
Prezentace nechává studenty nahlédnout do základních textů spojených s Chartou 77, ať už se jedná o texty signatářů,…
gymnázium
2. 9. 2013 0x 5674x
Dekolonizace
Prezentace se snaží studenty stručně a přehledně seznámit s jednotlivými fázemi dekolonizace, jejími příčinami,…
Zobrazeno 12 z 68 položek