Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (108)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 108 položek
odborné vzdělávání
7. 5. 2014 0x 2076x
Matematika ZŠ X – slovní úlohy
Pracovní list je určen k přímé podpoře výuky, k procvičení pojmů slovní úloha, rovnice, řešení slovních úloh pomocí…
odborné vzdělávání
6. 5. 2014 0x 4268x
Matematika ZŠ IX – řešení soustav lineárních rovnic
Pracovní list je určen k přímé podpoře výuky, k procvičení pojmů soustavy rovnic, metody řešení soustavy rovnic -…
odborné vzdělávání
5. 5. 2014 0x 4989x
Matematika ZŠ VIII – řešení lineárních rovnic
Pracovní list je určen k přímé podpoře výuky, k procvičení pojmů rovnice, metody řešení rovnic, řešení rovnic se zlomky…
odborné vzdělávání
30. 4. 2014 0x 3544x
Matematika ZŠ VII – úpravy algebraických výrazů
Pracovní list je určen k přímé podpoře výuky, k procvičení pojmů výraz, opačný výraz, hodnota výrazu, podmínky výrazu.…
odborné vzdělávání
29. 4. 2014 0x 3549x
Matematika ZŠ VI – mnohočleny
Pracovní list je určen k přímé podpoře výuky, k procvičení pojmů mnohočlen, rozklad mnohočlenu, operace s mnohočleny,…
odborné vzdělávání
28. 4. 2014 0x 3552x
Matematika ZŠ V - mocnina a odmocnina
Pracovní list je určen pro procvičování početních operací s čísly. Může být použit i k samostudiu. Žák si postupným…
odborné vzdělávání
24. 4. 2014 0x 3686x
Matematika ZŠ IV – Pythagorova věta
Pracovní list obsahující slovní úlohy zaměřené na řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty je určen k…
odborné vzdělávání
23. 4. 2014 0x 4534x
Matematika ZŠ III - poměr, úměra
Pracovní list je určen k přímé podpoře výuky, k procvičení pojmů poměr, úměra, úměrnost, může být použit i k samostudiu…
odborné vzdělávání
23. 4. 2014 0x 2421x
Matematika ZŠ II - procenta
Pracovní list je určen pro procvičování výpočtu počtu procent, procentové části a základu. Může být použit i k…
odborné vzdělávání
23. 4. 2014 0x 3101x
Matematika ZŠ I - číselné obory
Pracovní list je určen pro procvičování početních operací s čísly. Může být použit i k samostudiu. Žák si postupným…
odborné vzdělávání
24. 2. 2014 0x 3255x
Obecný trojúhelník – sinová věta
Žák zná sinus. Žák počítá velikost úhlu, velikost strany. V prezentaci žáci pracují se sinovou a kosinovou větou.…
odborné vzdělávání
11. 2. 2014 0x 1643x
Pravidelné mnohoúhelníky – slovní úlohy
Žák zná mnohoúhelník. Žák počítá obvod a obsah. Prezentace obsahuje úlohy k procvičení, v nichž si žáci procvičí své…
Zobrazeno 12 z 108 položek