Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (89)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 89 položek
základní vzdělávání
4. 10. 2010 0x 10345x
Přímá úměra
Prezentace ja zaměřena na vysvětlení závislosti dvou proměnných v přímé úměrnosti, určení koeficientu a rovnice přímé…
základní vzdělávání
4. 10. 2010 0x 4218x
Soustava rovnic
Prezentace ja zaměřena na řešení soustavy rovnic a je vhodná k samostudiu.
základní vzdělávání
29. 9. 2010 0x 8129x
Nepřímá úměrnost
Materiál je zaměřen na výklad nepřímé úměrnosti a procvičení této látky a je vhodný k samostudiu.
základní vzdělávání
29. 9. 2010 0x 6541x
Kvadratická funkce
Prezentace ja zaměřena na kvadratickou funkci a je vhodná k samostudiu.
základní vzdělávání
24. 9. 2010 0x 5431x
Procenta - slovní úlohy 3
Prezentace zaměřená na procvičování procent.
základní vzdělávání
24. 9. 2010 0x 5230x
Procenta - slovní úlohy 2
Prezentace zaměřená na procvičování procent.
základní vzdělávání
24. 9. 2010 0x 16026x
Lineární funkce - příklady
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky. Prezentace se po úvodu zaměřeném na zopakování základních…
základní vzdělávání
24. 9. 2010 0x 4185x
Trojčlenka 2
Řešení slovních úloh pomocí trojčlenky.
základní vzdělávání
24. 9. 2010 0x 4795x
Trojčlenka 1
Slovní úlohy řešené trojčlenkou.
základní vzdělávání
23. 9. 2010 0x 11676x
Soustava souřadnic
Narýsování soustavy souřadnic, určení souřadnic bodu, narýsování bodu podle souřadnic. Prezentaci je možné použít k…
základní vzdělávání
22. 9. 2010 0x 3000x
Kosinus
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé prezenční výuky. Odvození funkce kosinus v pravoúhlém trojúhelníku…
základní vzdělávání
22. 9. 2010 0x 4006x
Tangens
Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé prezenční výuky. Odvození funkce tangens v pravoúhlém trojúhelníku…
Zobrazeno 12 z 89 položek