Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (107)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 107 položek
1... 2 3 4 5 6 7 ...9
základní vzdělávání
8. 4. 2011 0x 24972x
Podstatná jména obecná a vlastní
Úkol je zaměřen na opakování jmen obecných a vlastních, žáci zakroužkují velká, či malá písmena ve slovních spojeních.
základní vzdělávání
30. 3. 2011 3x 11566x
Homonyma
Cílem aktivity je dané slovo použít ve větě a se správným významem. Pracovní list je vhodné použít pro opakování nebo…
základní vzdělávání
24. 3. 2011 0x 9165x
Staré řecké báje a pověsti – práce s textem
Žáci pracují s uměleckým textem. Hledají syntaktické, lexikální a další vazby. Dané informace provazují s těmi, které…
základní vzdělávání
24. 3. 2011 0x 14526x
Zvuková stránka jazyka
Tento materiál může sloužit k opakování probraného učiva o zvukové stránce jazyka nebo jako písemný test pro dvě…
základní vzdělávání
24. 3. 2011 0x 11527x
Barevné slovní druhy
Pracovní list slouží k procvičování určování slovních druhů. Vhodný je jako motivace či fixace pro žáky 6. ročníku před…
základní vzdělávání
24. 3. 2011 1x 9974x
Obohacování slovní zásoby
Aktivita představuje tzv. staniční (stanovištní) vyučování. Žáci na každém stanovišti plní nějaký úkol za daný časový…
základní vzdělávání
24. 3. 2011 0x 4327x
Na skladatele
Pracovní list umožňuje sestavit libovolná plnovýznamová slova z daných předpon, přípon a kořene slov.
základní vzdělávání
23. 3. 2011 0x 6304x
Antonyma
Materiál obsahuje křížovku, díky které si žáci procvičí antonyma. Je vhodné použít v motivační části hodiny. Aktivita…
základní vzdělávání
23. 3. 2011 0x 6185x
Synonyma
Didaktickou hru (křížovku) je vhodné použít v motivační části hodiny. Obsahem materiálu je i správné řešení křížovky.
základní vzdělávání
2. 3. 2011 0x 8185x
Cizí slova hravě
Prostřednictvím jednoduchých skládanek připomínajících puzzle se žáci učí významům cizích slov. Vedle sebe jsou…
základní vzdělávání
28. 2. 2011 0x 13347x
Podstatná a přídavná jména
Materiál slouží k procvičování nebo opakování učiva o podstatných a přídavných jménech. Je vyhotoven ve 3 variantách,…
základní vzdělávání
22. 2. 2011 0x 33563x
Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková
Materiál obsahuje úkol k procvičení dané látky, žáci rozdělují podstatná jména do čtyř oddělení (pomnožná, hromadná,…
Zobrazeno 12 z 107 položek
1... 2 3 4 5 6 7 ...9