Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (56)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 56 položek
odborné vzdělávání
4. 2. 2013 0x 7326x
Římské císařství
Materiál seznamuje žáky střední školy s vybranými vládci a událostmi doby římského císařství. Tato prezentace vznikla…
odborné vzdělávání
29. 1. 2013 0x 4775x
Krize římské republiky
Materiál seznamuje žáky střední školy s projevy krize římské republiky, s pokusy o její řešení i s významnými…
odborné vzdělávání
2. 1. 2013 2x 7032x
Punské války
Prezentace seznamuje žáky s významnou událostí dějin starověkého Říma. Tento materiál vznikl na podporu výuky v oblasti…
odborné vzdělávání
2. 6. 2011 0x 7126x
Soudobý svět
Prezentace charakterizuje soudobé světové hospodářství a jeho strukturu. Porovnává postavení vyspělých a rozvojových…
odborné vzdělávání
1. 6. 2011 0x 5334x
Mezinárodní ekonomická integrace
Prezentace vymezuje podstatu mezinárodní ekonomické integrace a uvádí jednotlivá regionální mezinárodní ekonomická…
odborné vzdělávání
26. 5. 2011 0x 7190x
Globalizace
Prezentace vymezuje podstatu globalizace a vede k pochopení jejích kladných a záporných důsledků včetně jejích…
odborné vzdělávání
12. 5. 2011 0x 5938x
Stoletá válka
Pracovní list ke stoleté válce má naučit žáky pracovat s textem a vyhledávat v něm důležité informace. Žáci mají za…
odborné vzdělávání
11. 2. 2011 0x 5442x
Stěhování národů
Pracovní list k výuce zániku západořímské říše a stěhování národů. Žáci mají za úkol nalézt odpovědi na dané otázky v…
Zobrazeno 12 z 56 položek