Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (34)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 34 položek
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
25. 1. 2010 0x 2848x
Školní pomůcky - pojmenuj a napiš
Obrázky k pojmenování a psaní. Určeno pro jednotlivce. Úkolem žáka je pojmenovat obrázky, napsat slova, označit…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
4. 12. 2009 0x 4480x
První čtení 1
V levé části pracovního listu žák čte jednoduché obrázky se spojkami a, i. Pravou část listu můžeme zakrýt či přeložit.…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
22. 9. 2009 0x 2908x
Spojování barvy se slovem 2
V pracovním listu žáci přiřazují kartičky s označením barev k příslušným barevným polím. Lehčí varianta – kartičky…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
17. 9. 2009 0x 2803x
Rovné čáry
Pracovní list slouží k rozvoji grafomotoriky. Lze ho použít při nácviku rovných čar vodorovných i všemi směry. Úkoly…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
11. 9. 2009 0x 3384x
Spojování barvy se slovem
V pracovních listech žáci přiřazují tiskacím písmem psaný text s označením barvy k danému barevnému poli. Lehčí…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
7. 9. 2009 0x 3139x
Horní oblouk
Pracovní list slouží k rozvoji grafomotoriky. Lze ho použít při nácviku horního oblouku.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
4. 9. 2009 0x 3338x
Postavičky (pravá x levá)
Pracovní list je určen k orientaci v prostoru, pravolevé orientaci. Žáci plní úkoly dle pokynů učitele.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
21. 8. 2009 0x 2312x
Hláska a písmeno F
Pracovní list do hodiny českého jazyka ve 3. ročníku. Čtení s porozuměním, vyhledávání a opis zaměřený na malý i velký…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
8. 2. 2009 0x 11801x
Popletená přísloví
Práce s pracovním listem vede žáky k rozvíjení odpovídající slovní zásoby, orientaci v neznámém textu a čtení s…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
29. 1. 2009 1x 4070x
Souřadnička
Souřadničky napomáhají žákům při učení orientace ve čtvercové síti, rozvíjení logického myšlení a slovní zásoby formou…
Zobrazeno 12 z 34 položek