Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (193)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 193 položek
základní vzdělávání
26. 4. 2011 2x 10723x
Zvířata ve vyjmenovaných slovech
Pracovní list slouží k procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov, která označují zvířata. Žáci hledají v osmisměrce…
základní vzdělávání
22. 4. 2011 0x 11797x
Základní a rozvíjející větné členy
Prezentace je určena žákům prvního stupně. Seznamují se v ní s pojmy základní a rozvíjející větné členy. Ve větách…
základní vzdělávání
20. 4. 2011 0x 11265x
Královské skloňovaní přídavných jmen tvrdých
Pracovní list slouží k vyvození nebo procvičení přídavných jmen a jejich skloňování. Žák bude ověřovat shodu přídavného…
základní vzdělávání
19. 4. 2011 0x 8489x
Podstatná jména – rod ženský
Pracovní list pro žáky 4. ročníku ZŠ. Žáci doplňují chybějící i/y, opakují pravopis vyjmenovaných slov a slov…
základní vzdělávání
18. 4. 2011 0x 5730x
Kamarádi
Pracovní list – vystřihovánka. Slouží k činnostnímu učení – určování slovních druhů.
základní vzdělávání
15. 4. 2011 1x 22471x
Číslovky
Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí učivo o číslovkách. V pracovním listu je i jedna matematická slovní úloha…
základní vzdělávání
15. 4. 2011 0x 6419x
Domovní znamení
Pracovní listy k procvičení znalostí z českého jazyka (určování slovních druhů, mluvnických kategorií podstatných jmen…
základní vzdělávání
14. 4. 2011 0x 13822x
Zájmena
Pracovní list pro žáky 5. ročníku, ve kterém si procvičí zájmena zajímavou formou. Obsahuje 7 různorodých aktivit.…
základní vzdělávání
14. 4. 2011 0x 11078x
Na prázdninách – skloňování přídavných jmen přivlastňovacích
Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přivlastňovacích přídavných jménech a jejich skloňování. Žák je bude…
základní vzdělávání
14. 4. 2011 0x 5752x
O králi Slavojovi – skloňování přídavných jmen měkkých
Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech měkkých. Žák bude vpisovat do doplňovačky měkká…
základní vzdělávání
13. 4. 2011 0x 5609x
Balení na tábor – gramatické kategorie podstatných jmen
Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení gramatických kategorií podstatných jmen. Žák bude pracovat s úvodním…
základní vzdělávání
11. 4. 2011 0x 5296x
Hospodářské plodiny
Souhrnný projekt, ve kterém si žáci procvičí logický úsudek a znalosti z českého jazyka, matematiky, přírodovědy …
Zobrazeno 12 z 193 položek