Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (130)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 130 položek
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
10. 11. 2011 0x 4790x
Hry k orofacionálnímu cvičení
Hry, které napomohou lepší ochotě k orofacionálnímu cvičení.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
22. 7. 2011 0x 4333x
Dějové obrázky – Jak se kreslí drak
Materiál obsahuje obrázky, které žáci popisují a přitom skládají dle pořadí – děje. Jedná se o popis postupu a zařazení…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
21. 7. 2011 0x 7088x
Slabiky a pořádek slov ve větě
V pracovním listu žáci tvoří věty ze zadaných slov a přepisují text. Opakují si slabiky a tvorbu slov ze slabik.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
19. 7. 2011 0x 4681x
Písmeno Ž
Pracovní list slouží k seznámení se všemi tvary písmena Ž. Všechny obrázky na pracovním listě začínají tímto písmenem,…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
19. 7. 2011 0x 4885x
Písmeno H
Pracovní list seznamuje žáky s písmenem H, všemi jeho tvary. Je podpořen obrázky s počátečním písmenem H, které slouží…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
19. 7. 2011 0x 3132x
Dějové obrázky – Jak se kreslí auto
Materiál obsahuje obrázky, které žáci popisují a přitom skládají dle pořadí – děje. Jedná se o popis postupu a zařazení…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
19. 7. 2011 0x 2840x
Dějové obrázky – Jak se kreslí dům
Materiál obsahuje obrázky, které žáci popisují a přitom skládají dle pořadí – děje. Jedná se o popis postupu a zařazení…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
18. 7. 2011 0x 4785x
Písmeno F
Pracovní list seznamuje s psacími a tiskacími tvary písmene F. Je doplněn obrázky, které mohou žáci vybarvovat, slova…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
10. 6. 2011 0x 3231x
Slova s písmenem D
Žáci vyhledávají stejná slova v psacím a tiskacím tvaru. Dále mohou doplnit o vlastní psaní. Vhodné pro opis i přepis.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
10. 5. 2011 0x 4148x
Zachránil mě Franta Šramota
Pracovní list vede žáka ke čtení s porozuměním, učí jej tvořivě pracovat s textem a vyhledávat v něm. Je určen také k…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
10. 3. 2011 0x 7043x
Sám na pustém ostrově
Pracovní list je zaměřen na čtení s porozuměním, hravou formou získáváme zpětnou vazbu na obsah přečteného. Součástí…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
8. 3. 2011 0x 6781x
Čtení s porozuměním, práce s učebnicí
Pracovní list je zaměřen na tiché čtení s porozuměním, na práci s učebnicí, kde hravou formou získáme zpětnou vazbu k…
Zobrazeno 12 z 130 položek