Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (189)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 189 položek
základní vzdělávání
1. 2. 2011 3x 4702x
Ve výkupně ovoce a zeleniny
Materiál je zaměřen na zpracování informací do tabulky a do sloupcového diagramu a na další práci s těmito údaji.
základní vzdělávání
4. 1. 2011 0x 2790x
Hledej detaily
Pracovní list rozvíjí zrakové vnímání pomocí vyhledávání detailů na obrázku.
základní vzdělávání
20. 12. 2010 2x 20523x
Třídní pravidla
Materiál obsahuje 10 listů s pravidly a obrázky, jak se žáci mají chovat ve třídě a ve škole. Další přílohou jsou…
základní vzdělávání
14. 12. 2010 0x 7498x
Práce se soubory a složkami
Pracovní list je určen k procvičení práce se složkami a soubory. Předpokladem je, že žák zná rozdíl mezi složkou a…
základní vzdělávání
14. 12. 2010 0x 2371x
Lotto 2 - in pictures, questions and answers
Aktivita volně navazuje na první díl. Obsahuje dvě části a je určena pro skupinu čtyř žáků. V první části žáci…
základní vzdělávání
14. 12. 2010 0x 15455x
Život ve škole II. (naše třída)
Žáci se na příkladu své vlastní třídy zamyslí nad vztahy mezi sebou navzájem a pokusí se řešit modelové konfliktní…
základní vzdělávání
13. 12. 2010 0x 17728x
Konflikty v mezilidských vztazích
Žáci se zamyslí nad konfliktními situacemi, jejich příčinami a tolerancí ve svém životě. Na základě modelových situací…
základní vzdělávání
9. 12. 2010 0x 5056x
S Olgou hodinu za hodinou
Prezentace obohacená množstvím interaktivních prvků seznámí žáky s denním programem dívky Olgy. Žáci budou srovnávat…
základní vzdělávání
7. 12. 2010 0x 17432x
Osobní a neosobní vztahy
Žáci se blíže seznámí s problematikou mezilidských vztahů z pohledu osobní blízkosti a vzdálenosti. Na základě…
základní vzdělávání
7. 12. 2010 0x 12332x
Pravidla a normy ve škole
Žáci se prakticky zamyslí nad rolí a významem pravidel a norem ve svém životě a v kontextu školní třídy se pokusí…
základní vzdělávání
1. 12. 2010 0x 10190x
Kontrolní test učiva 2. ročníku
Test k procvičení učiva: druhy vět, délka samohlásek, slova nadřazená, podřazená, protiklady, synonyma, pořádek slov ve…
základní vzdělávání
26. 11. 2010 0x 5677x
Vlastivědný test
Pracovní list k procvičování vlastivědného učiva. Žák si opakuje formou přiřazování, vyhledávání a skládání pojmy, …
Zobrazeno 12 z 189 položek