Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (16)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 16 položek
základní vzdělávání
13. 11. 2019 0x 3722x
Poklad na ostrově
Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských…
základní vzdělávání
5. 6. 2019 0x 2405x
Žurnalistika: Zpráva
Prezentace představuje obsah a zásady zpracování zprávy na konkrétní ukázce. Materiál propojuje výuku českého jazyka a…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
31. 5. 2012 0x 2903x
Odhal zprávu
Materiál je určen pro žáky s lehkým mentálním postižením. Soubor tvoří 15 příkladů. K výsledkům žáci přiřazují písmeno…
základní vzdělávání
10. 12. 2010 0x 8269x
Úplnost textu – komunikační a slohová výchova
Materiál obsahuje pracovní list, v němž bude žák posuzovat úplnost či neúplnost daného textu a určovat, o jaký žánr…
základní vzdělávání
12. 10. 2010 0x 8829x
Zpráva
Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák procvičí správné psaní zprávy po stránce obsahové i formální.
základní vzdělávání
22. 9. 2010 0x 5079x
Skloňování a význam „muzea”
Po seznámení se s existencí slov cizího původu v češtině se můžeme podrobněji zabývat tvary a významy některých z nich,…
základní vzdělávání
17. 8. 2010 0x 5728x
Praha 1848
Žáci pracují s písemným pramenem, s textem z dobového tisku. Vyhledávají informace o událostech revoluce 1848,…
základní vzdělávání
19. 2. 2010 0x 5189x
Dekret kutnohorský
Žáci pracují s textovým pramenem, uvědomují si, jakou změnu Dekret kutnohorský pro Karlovu univerzitu přinesl,…
základní vzdělávání
1. 9. 2009 0x 3432x
Atentát na dr. Rašína
Žáci pracují s textem dobové novinové zprávy, hledají a uvědomují si souvislosti (Rašín jako jeden z mužů října,…
základní vzdělávání
19. 5. 2009 0x 6248x
Jak Honza chytře porazil draka 2
Zatímco část 1 je zaměřena na receptivní činnosti, navazující aktivita 2 je založena na produktivních činnostech.…
základní vzdělávání
23. 4. 2009 0x 9399x
Zpráva z pohádky
Žáci tvoří dva texty, pohádku a zprávu. Uvědomují si rozdílnost jak stavby, tak i jazykových prostředků obou textů.…
základní vzdělávání
13. 3. 2009 1x 3217x
Dohoda o odchodu sovětských vojsk
Žáci pracují s historickým dokumentem, vyhledávají informace v textu, uvědomují si širší souvislosti, pracují s dalšími…
Zobrazeno 12 z 16 položek