Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (32)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 32 položek
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
7. 4. 2022 0x 1192x
Lesní patra
Prezentace popisuje jednotlivá lesní patra. Žáci se dozví, které živočichy a rostliny mohou v lesních patrech spatřit a…
základní vzdělávání
19. 1. 2022 1x 1044x
Živočichové – splňuje, nesplňuje
V aktivitě si každý žák z karet živočichů vylosuje jednoho živočicha. Vzhledem k němu se na základě svých znalostí bude…
základní vzdělávání
26. 10. 2020 0x 2465x
Zvířata v QR kódech
Materiál obsahuje 8 obrázků zvířat a k nim 8 vět o zvířatech zašifrovaných v QR kódu. Děti mají za pomocí čtečky,…
základní vzdělávání
10. 1. 2018 2x 2750x
Savci – způsoby výživy
Materiál lze zařadit při vyučování systému a ekologie savců. Jedná se o skupinovou aktivitu, která vede k uvědomění si…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
1. 12. 2016 0x 8319x
Povrch, vodstvo, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo Evropy
1. Prezentace zaměřená na povrch, vodstvo a podnebí Evropy – konkrétně na různé specifické druhy povrchu evropského…
předškolní vzdělávání
23. 11. 2015 0x 2081x
Zdravá výživa – brambora
Zdravá strava a druhy zeleniny.
základní vzdělávání
24. 9. 2015 0x 2474x
Dýchání bezobratlých
Žáci řeší teoretické úlohy s vyhledáváním informací a měří za pomocí přístroje změnu v koncentraci kyslíku při dýchání…
základní vzdělávání
24. 10. 2013 0x 3474x
Interaktivní procvičování německých slovíček na téma živočichové
Žáci musí odpovědět na otázky v německém jazyce a určit správné slovíčko živočicha. Správně zvolené slovíčko se zabarví…
základní vzdělávání
17. 10. 2013 0x 2083x
Interaktivní procvičování anglických slovíček na téma mořští živočichové
Učební materiál je vhodný k interaktivnímu procvičování slovní zásoby na téma život v moři. Žáci se seznámí a procvičí…
odborné vzdělávání
11. 9. 2013 0x 1905x
Podmínky života
Prezentace seznamuje žáky na příkladu určitého živočicha s tím, jaké podmínky a jakým způsobem ovlivňují jeho…
základní vzdělávání
10. 9. 2013 0x 7543x
Rybník – doplňovačka
Doplňovačka slouží k opakování nebo prověření učiva o ekosystému rybníka pro žáky 1. stupně (4.-5. třída).
základní vzdělávání
30. 11. 2011 0x 6615x
Riskuj – polární pás a oceány
Didaktická hra určená k procvičování základních pojmů, týkajících se polárních zeměpisných pásů a oceánů. Vhodné pro…
Zobrazeno 12 z 32 položek