Materiál do výuky

Vyhledávání obrázků

12. 5. 2016 předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Vendula Dovole
Věková skupina
3—6 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Materiál je určen pro děti předškolního, případně mladšího školního věku a slouží k rozvoji zrakového vnímání, zlepšení orientace v ploše, podporuje koncentraci pozornosti, zrakovou paměť a zlepšuje postřeh. Pracovní list se po vytištění zalaminuje. Děti pracují samostatně, případně ve dvojicích či skupinách. Učitel vyzve děti, aby vyhledávaly daný obrázek: 1. fáze – učitel říká konkrétní slovo, které je pojmenováním obrázku (KRÁVA); 2. fáze – učitel slovo hláskuje, případně slabikuje (K-R-Á-V-A, KRÁ-VA); 3. fáze – učitel popisuje pozici obrázku (hledáme 3. obrázek v páté řadě, vlevo nahoře, první, poslední, hned před atd.); 4. fáze – učitel popíše slovo opisem (hledáme obrázek, na kterém je hospodářské zvíře, které nám dává mléko); 5. fáze – učitel říká větu, ze které vynechá slovo, pojmenovávající konkrétní obrázek (Babička šla do chléva podojit ... .). Žák, který jako první obrázek objeví, získává jako odměnu žeton, který si na obrázek položí. Vyhrává ten žák, který nasbíral nejvíce žetonů. Modifikace: Nerozlišujeme, kdo našel obrázek první, ale čekáme, až obrázek najdou všechny děti. Pokud ho najdou, označí ho na zalaminovaném listu "mazací" fixou. Je možné vybírat takové obrázky, které po označení vytvoří nějaký tvar.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Pracovní list
746.5 kB
Dokument
DUM-DOC-Vyhledavani-obrazku---2016.doc
Pracovní list
654.15 kB
PDF
DUM-DOC-Vyhledavani-obrazku---2016.pdf

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
1x
Dokument
1x
PDF

Hodnocení od uživatelů

Materiál nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Pracovní list

Druh interaktivity:

Aktivita

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština