Materiál do výuky

Skládání sil

11. 12. 2023 základní vzdělávání
Autor
Martina Voláková
Věková skupina
12—15 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Žáci pomocí dvou senzorů síly zkonstruují model mostu (či zvedáku). Zjistí, že součet sil, které působí na oba pilíře, je roven tíhové síle závaží (auta). Materiál obsahuje metodický list popisující daný fyzikální pokus, pracovní list pro žáka a vyplněný pracovní list pro učitele. Tento materiál vznikl pod patronátem společnosti ŠKODA AUTO v rámci projektu EDU – přiváží ŠKODA AUTO (sites.google.com/aisis.cz/skoda-edu), jehož cílem je pomoci učitelům fyziky učit názorněji a zábavněji.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
metodický list
2.49 MB
PDF
skladani_sil.pdf
pracovní list učitel
249.12 kB
PDF
skladani_sil_pracovní-list_učitel.pdf
pracovní list žák
102.09 kB
PDF
skladani_sil_pracovní-list_žák.pdf

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
3x
PDF

Hodnocení od uživatelů

Jan Maršák
9. 1. 2024, 12:31
3 z 5
V článku se používá pojem "tíhová síla". Tíhová síla je ovšem výslednice gravitační síly a setrvačné síly působící na těleso v neinerciální vztažné soustavě (např. v soustavě spojené s povrchem Země). Tíhová síla tudíž působí na tělěso! V článku se však mluví o působení tělesa (auta) na podložku (zde na povrch mostu). To však není tíhová síla, ale tíha tělesa! Tíha tělesa je totiž síla, jíž těleso působí na podložku či na závěs v gravitačním poli v inerciální vztažné soustavě.
Mimochodem ve výuce fyziky na ZŠ se pojem tíhové síly nezavádí, pracuje se tu pouze s pojmem gravitační síly.
Doporučuji také nepoužívat formulaci typu "těleso váží 1 tunu", ale "těleso má hmotnost 1 tunu". Např. kosmonauté v kosmické lodi obíhající kolem Země neváží nic (nemají žádnou tíhu, jsou v beztížném stavu), ale stále mají hmotnost!
Článek bych proto doporučoval upravit.
3 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Pokus

Druh interaktivity:

Aktivita

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština