Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (15)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 15 položek
základní vzdělávání
23. 9. 2022 0x 120x
Hydraulika
Žáci aplikují Pascalův zákon na hydraulické zařízení. Materiál obsahuje metodický list popisující daný fyzikální pokus,…
základní vzdělávání
8. 8. 2022 0x 246x
Atmosférický tlak
Žák popíše princip fungování přísavky a jeho souvislost s atmosférickým tlakem. Materiál obsahuje metodický list…
základní vzdělávání
26. 7. 2022 0x 228x
Hydrostatický tlak
Žáci určí fyzikální jev/veličinu odpovědnou za držení vody v hadičce. Materiál obsahuje metodický list popisující daný…
základní vzdělávání
18. 7. 2022 0x 282x
Tlak plynu
Žáci provádějí pokusy s injekční stříkačkou. Materiál obsahuje metodický list popisující daný fyzikální pokus, pracovní…
základní vzdělávání
17. 5. 2022 0x 197x
Krystalky soli
Žáci vytvoří vlastní krystalky soli a budou jejich vznik dokumentovat pomocí fotografií a časosběrného videa. Materiál…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
16. 5. 2022 0x 381x
Živá příroda – rostliny
Prezentace seznamuje žáky se základním rozdělením živé přírody, zaměřuje se na rostliny a jejich společné znaky.…
základní vzdělávání
3. 12. 2019 0x 3627x
Základní podmínky života na Zemi – pokus
Pracovní list slouží k procvičení učiva o základních podmínkách života na Zemi. Žáci si pomocí doplňovačky připomenou,…
základní vzdělávání
3. 11. 2011 0x 7198x
Děláme pokusy
Žáci ve skupinkách připravují jednoduché pokusy, kterými si ověřují vliv neživé přírody na růst rostlin. Postup k…
základní vzdělávání
17. 2. 2011 1x 10027x
Látky a tělesa
Prezentace seznamuje žáky s pojmy látka, těleso; s informacemi o pevných, kapalných a plynných látkách, změnách…
základní vzdělávání
27. 12. 2010 0x 3143x
Můj vlastní krápník
Materiál jednoduše popisuje postup přípravy pokusu. Obsahuje také úkoly zaměřené na vyhledávání informací na internetu.…
základní vzdělávání
15. 12. 2010 1x 5027x
Látky a tělesa
Pracovní list pro žaka k tématu Látky a tělesa obsahuje osm různorodých aktivit, v nichž si žák vyzkouší práci s…
základní vzdělávání
7. 12. 2010 2x 8821x
Člověk a reklama – pokus
Materiál obsahuje zamyšlení nad významem reklamy v současném světě a popis konkrétního pokusu zjišťujícího souvislost…
Zobrazeno 12 z 15 položek