Materiál do výuky

Enzymy a hormony

22. 10. 2010 základní vzdělávání
Autor
Mgr. David Mánek
Věková skupina
12—15 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Pracovní list pro žáka k tématu Enzymy a hormony obsahuje šest různorodých aktivit. Navíc je doplněn prezentací.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Prezentace
1018.5 kB
Prezentace
Enzymy a hormony.ppt
Pracovní list
245 kB
Dokument
Pracovní list - Enzymy, hormony.doc
Prezentace
526.53 kB
Prezentace
Enzymy a hormony.odp
Pracovní list
116.96 kB
Dokument
Pracovní list - Enzymy, hormony.odt

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
1x
Prezentace
1x
Dokument
1x
Prezentace
1x
Dokument

Hodnocení od uživatelů

Jiřina Svobodová
23. 10. 2010, 16:19
Dovoluji si upozornit na matoucí používání pojmů a jednostranné uvádění informací:
1) Enzymy x biokatalyzátory: není příliš šťastné tyto pojmy oddělovat. Enzymy jsou bílkovinné biokatalyzátory. Vyskytují ve všech organismech (tj. i v buňkách bakterií a dokonce v některých virech)
2) Enzymy v lidském těle katalyzují rozmanité chemické reakce, nejen trávení. Proč není zmíněn význam redoxních enzymů (význam mitochondrií žáci ZŠ z přírodopisu znají) nebo účast enzymů ve skladných dějích (např. růst, vznik zásobních látek)?
3) Rovněž formulace o významu enzymů při průmyslovém získávání některých látek není přesná - zmíněné technologie se jsou založeny na kultivaci mikroorganismů - jejich metabolismus (enzymatické děje v buňkách) je zdrojem významných potravinářských nebo farmaceutických produktů.
4)Vysvětlení pojmu "hormony" je nedostatečné, jejich klasifikace také neobvyklá. Dovoluji si připomenout, že nejen nedostatek, ale i nadbytek hormonů vede ke vzniku onemocnění.
5) Informace o souvislosti mezi sexuálními úchylkami a produkcí pohlavních hormonů je pro mne novinkou, zajímal by mne její zdroj.

Prezentace má sloužit k výuce, měla by být po odborné stránce správná, o každém slově autor musí přemýšlet. Tato prezentace je povrchní a matoucí, nedostatků na jejích šesti stránkách je víc než dost.
Miroslav Melichar
23. 10. 2010, 21:07
Dobrý večer. i já jsem se chystal podle svého dobrého zvyku ozvat, ale paní doktorka mě předběhla. Nejprve autora poněkud omluvím: DUMy jsou zpravidla krátké a pokud mají nahrazovat výklad, tak jsou povrchní. Je tedy nutno počítat s určitou nepřesností danou zjednodušením - to by možná šlo aplikovat na 3. a 4. připomínku prvního komentáře. 1. připomínka = enzymy a biokatalyzátory: v některé učebnici jsem již viděl, že jsou pod pojem biokatalyzátory řazeny enzymy, hormony a vitaminy. Je to otázka diskuze, pak jsou ovšem enzymy podskupinou biokatalyzátorů. K 2. připomínce: Bylo by asi na místě opravdu zmínit fakt, že enzymy v těle nejsou jen trávicí enzymy - šlo by např obecně konstantovat, že urychlují nejrůznější reakce ve všech buňkách rostlin i živočichů. Uvádění různých tříd enzymů by asi předpkládalo podtsatné rozšíření DUMu podobně jako přesnější informace o hormonech (4.připomínka).

Nezásadnější je podle mne poslední připomínka. "Úchylky" zde celkem jednoznačně musíme chápat jako sexuální deviace. Souvislost hormonů a deviací je asi jediná: kastrace pachatelů sex.motivovaných vražd prováděná na základě jejich souhlasu. Kastrace je zde velmi účinnou prevencí sex.motivovaných trestných činů. Není to ale tak, že by hormony vyvolávaly deviaci. Po kastraci se nemění deviantní zaměření osobnosti (např. pedofilní sadismus), ale zmírní se síla pohl.pudu a postižený dokáže svoje chování snáze ovládat. Zmínku o sex.úchylkách je jednoznačně namístě vynechat. Nedostatek pohl.hormonů jistě ovlivní tělesný vývoj, ale to asi neoznačíme jako úchylku.
David Mánek
24. 10. 2010, 11:54
Dobrý den, za oba komentáře děkuji. Po jejich přečtení jsem materiál prošel a upravil. Zcela souhlasím s připomínkou, která se dotýká souvislosti pohlavních hormonů a vzniku deviací ("úchylek"). Pan Melichar přesně odhalil mé směřování dané poznámky, tzn. ke kastracím, které "brzdí" pohlavní pud a tedy i projevy deviantního chování. To však neznamená, že pacient již danou úchylkou netrpí. Proto jsem poznámku z prezentace i p. listu vypustil. Enzymy a biokatalyzátory jsem od sebe neodděloval a nemyslím, že použitá formulace byla v tomto matoucí. Přesto jsem ji mírně upravil a enzymy zařadil jako podskupinu biokatalyzátorů, tak aby bylo vše zřetelnější. Poznámka č.2 šlo pouze o příklady enzymů nikoli jejich výčet, ale souhlasím s p. Svobodovou, že by bylo lepší zmínit se alespoň o vlivu enzymů při tzv. skladných dějích v organismech. (do prezentace jsem doplnil). Podobné to je u bodu č.3. Definici a dělení hormonů jsem poopravil na pohlavní a ostatní (tato generalizace je podle mého názoru pro žáky ZŠ v pořádku). Jiné dělení bych považoval za nevhodné a nadbytečné. Upravená prezentace i pracovní list paní Bížová brzy nahraje namísto původních. Velmi Vám děkuji za Vaše věcné připomínky, kterými jsem mohl téma doplnit a upravit ho.
Tereza Hubená
25. 10. 2010, 11:44
Dobrý den,
materiál byl upraven.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Pracovní list

Druh interaktivity:

Aktivita

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština