Materiál do výuky

Dalimilova kronika

15. 10. 2010 základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lenka Mikulášová
Věková skupina
12—15 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Pracovní list, ve kterém žáci pracují s textem z Dalimilovy kroniky. Ukázka se týká pověsti Ctirad a Šárka.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Zadání
221.5 kB
Dokument
Dalimilova kronika.doc
Řešení
58 kB
Dokument
Dalimilova kronika - ř.doc
Zadání
183.23 kB
Dokument
Dalimilova kronika.odt
Řešení
27.76 kB
Dokument
Dalimilova kronika - ř.odt

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
2x
Dokument
2x
Dokument

Hodnocení od uživatelů

Petr Koubek
15. 10. 2010, 16:06
Nevím nevím, ale zdá se mi, že v zadání není kresba, ale fotografie plastiky J. V. Myslbeka Ctirad a Šárka z parku na Vyšehradě... Ale k věci.

Digitální materiál je přínosný a ukazuje, že lze pracovat se starým textem. Doporučoval bych ale při zadávání práce v hodinách literatury dbát na výstup z aktivity, trošku mi není jasné, kam učitel v takto postavené aktivitě směřuje a k jakým dovednostem žáka vede.
Zdá se mi, že zejména po analýze textu a po kontextu. Zamyslel bych se potom, zda nerozšířit a neprohloubit práci se starou češtinou - například úkol vytvoření komixu není špatný, vyžaduje participaci žáka - a tudíž myšlení!... Jiná skupina dětí, ti "studijní", by například mohli vyhledávat a třídit informace o dramatickém počátku 14. století v Českých zemích nebo analyzovat a po té interpretovat spolužákům nějaký složitější výklad z odborné literatury a staré literatuře. Využil bych i tvořivějších žáků se sklonem k psaní - mohli by kupříkladu napsat parodii, nebo pokračování pověsti, nebo by mohli pozměnit kulisy či celý děj. Zkrátka aby situace umožnovala rozvíjet dovednosti, které českým dětem chybějí. Najít v textu cosi dle učitelova přání již dnes dobře dokážou, ale vyjádřit se k tomu, setřídit informace z více zdrojů, kreativně s textem pracovat, to českým dětem moc nejde. A proto bych doporučoval zaměřit se právě na rozvíjení kreativity a tvořivé práce s texty, včetně literárních.

Výuková situace, ale takto, jak je, glajchšaltuje třídu v homogenní skupinu, nerozvíjí kritické myšlení a nepočítá ani s talentovanými dětmi. A to je škoda.
Petr Koubek, didaktik ČJL, VÚP v Praze
Lenka Mikulášová
15. 10. 2010, 19:10
Ráda bych se omluvila za to, že v zadání není kresba zmiňovaná v závěru PL, ale samotné mi není jasné, kde se v PL fotografie vzala. Vždy si ukládám vžechny materiály a v mé domácí verzi kresba M. Alše opravdu nechybí.
K rozboru textu - když jsem začínala přibližně před rokem na těchto stránkách publikovat, chápala jsem činnost autora PL jako aktivitu, která by měla pomáhat kolegům, ulehčovat jim přípravy na vyučování, popř. je "jen" inspirovat. Nemyslím si, že úplně všechny PL využije učitel tak, jak je autor publikoval. Každý si je přece může podle svých představ změnit a pak teprve v hodině použít. Co se týče vyhledávání a třídění informací o 14. století, učím i historii, takže zmiňované aktivity jsem v návaznosti na tento PL využila v hodinách dějepisu; pokračování pověsti pak v hodině slohu... V jedné hodině LV se mi bohužel nedaří stihnout více (kromě práce s PL do ní pravidelně zařazujeme referáty z přečtených knih, dramatizaci či přednes vybraných ukázek, apod.). Nápad s parodií či změnou kulis se mi ale moc líbí, děkuji za něj.
Lenka Mikulášová
15. 10. 2010, 21:32
Oprava: ne vžechny, ale všechny :-)))
Zdeněk Sotolář
18. 10. 2010, 21:33
Kreativní úkol by vedle rozboru určitě neměl chybět, ale jinak to Petr Koubek myslím žene příliš do veliké šířky (bouřlivý počátek století, interpretace výkladu z odborného textu). Na druhé straně jeho reakce svědčí o tom, že jde o DUM určitě použitelný a inspirativní.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Pracovní list

Druh interaktivity:

Aktivita

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština