Materiál do výuky

Chemické domino

10. 12. 2010 základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jitka Chárová
Věková skupina
12—15 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Materiál je tvořen souborem dominových her, keré slouží k procvičování nebo opakování prvků a sloučenin. Sady je nutné vytisknout (nejlépe na barevné papíry), rozstříhat po čárkovaných čarách a zalaminovat. Hra se hraje stejně jako domino. Žáky rozdělíme do skupinek po třech až čtyřech. Pro urychlení hry si skupinka žáků kartičky rozdělí mezi sebe, otočí si je textem nahoru, zvolí si jednu kartičku (základní kámen). Žáci společně pojmenují látku nebo vytvoří vzorec. Poté každý hledá ve svých kartičkách tu správnou, která bude přiložena k základní kartičce. Je třeba žáky upozornit, aby sledovali hru a kontrolovali pojmenování látek a přikládání kartiček. Dochází tím ke zpětné vazbě, lepšímu fixování a opakování daného tématu. Pokud budou žáci pracovat ve skupince správně, podaří se jim spojit všechny kartičky do jednoho obrazce.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Didaktická hra 1
46 kB
Dokument
Chemické domino - prvky.doc
Didaktická hra 2
55 kB
Dokument
Chemické domino - zápis látek.doc
Didaktická hra 3
51.5 kB
Dokument
Chemické domino - halogenidy.doc
Didaktická hra 4
51 kB
Dokument
Chemické domino - oxidy a sulfidy.doc
Didaktická hra 5
50.5 kB
Dokument
Chemické domino - hydroxidy a kyseliny.doc
Didaktická hra 6
57 kB
Dokument
Chemické domino - soli.doc

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
6x
Dokument

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
12. 12. 2010, 13:34
Hra č.1 je bezpochyby v pořádku. Ale dále jsou problémy: V chemii není běžné "draselný kation", ale naopak "kation draselný", náboje iontů nepíšeme "+2", ale "2+", kationty nekovů existují málokdy podobně jako kationty kovů s vyššími ox.č. (např. Cj může mít ox.č. VII, Os VIII, ale to ještě neznamená, že existuzjí podobné ionty). Nepíšeme "litný", ale "lithný". Pak je otázka existence sloučenin: Paní autorko, tvoří N a S sulfid nebo nitrid? Tvoří Cl a I jodid nebo chlorid? Je to náhoda, co volíte nebo vycházíte např. z toho, jaké látky znal pan Remy? A není tohle trochu zvláštní pro ZŠ?
Miroslav Melichar
12. 12. 2010, 13:51
Ještě jsem zapomněl připomenout síran bromičný - co k němu přídat třeba i síran sírový nebo siřičitý? Síra a brom jsou podobně reaktivní nekovy.
Tereza Hubená
21. 12. 2010, 14:22
Dobrý den,

děkujeme za upozornění, materiál byl upraven TB.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Pracovní list

Druh interaktivity:

Aktivita

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština