Domů > Materiály do výuky > základní vzdělávání > Bible a člověk 21. století
Materiál do výuky

Bible a člověk 21. století

5. 12. 2013 základní vzdělávání
Autor
Ing. Eliška Krmelová
Věková skupina
12—15 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Prezentace objasňuje členění Bible, ukazuje hlavní výpověď Bible, její historický vývoj a vliv na společnost, předkládá, jak si stojí Bible v současnosti, včetně nejrůznějších zajímavostí.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Prezentace
5.99 MB
Prezentace
Program_Bible_a_clovek_21_stoleti_-_prezentace_.pptx
Prezentace
19.75 MB
Prezentace
Program_Bible_a_clovek_21_stoleti_-_prezentace_.odp

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
1x
Prezentace
1x
Prezentace

Hodnocení od uživatelů

Ivo Krobot
5. 12. 2013, 14:31
Metodické pokyny k prezentaci naleznete v modulu Články.
Ivan Ryant
6. 12. 2013, 22:36
Druhý snímek s motivačními otázkami mě trochu vyděsil, protože mi připomněl návštěvu svědkyní Jehovových, které přišly s podobně nevinnou otázkou a pak mi začaly vyhrožovat, že nebudu spasen, protože stezka k Pánu je úzká... Co si asi pomyslí malý ateista o Vaší prezentaci, když se na sedmém snímku dočte: "Ale především Bible mluví o vztahu mezi Bohem a člověkem" -- to znamená, že další výklad není určen jemu, protože on ví, že žádný Bůh (bůh) ve skutečnosti není. Jak je to pak "s respektem ke kulturním zvláštnostem"? A když už zaujímáte tolerantní postoj k menšinám, proč ne k bezvěrecké většině? Co Vám řekne žid (Žid) na snímek 18, "...Biblí se táhne jako červená nit jediné hlavní téma: navázání vztahu mezi Bohem a člověkem skrze Ježíše Krista"? A proč otázku "proč Bible existuje" redukujete na "o čem vlastně je?" -- a k otázce po smyslu (proč Bible existuje?) se pak už nevrátíte? Já vím, na tu otázku není odpověď, ale přece je důležité se tak ptát, a to neodbytně, protože v tomto případě je cílem už sama cesta. Prezentace by určitě stála taky za odbornou oponenturu nebo aspoň za recenzi (jak dalece můžu věřit tvrzení, že Bible se dělí na kapitoly a verše od 13. a 16. století -- převzali snad toto dělení židé do Tóry?) Potud moje pochybnosti a otázky, které ve mně Vaše prezentace vyvolává, na které však neumím jednoznačně odpovědět. Rozhodně jimi nechci zmenšit hodnotu Vašeho díla, chci jen přispět k lepšímu porozumění mezi autory a čtenáři a k případnému zdokonalení.
Teď pro změnu trochu chvály: prezentace je na pohled hezká, příjemně se na ni kouká, je přehledná, poutavá. Příklady neotřelé a věcné, stojí za zapamatování (o autorech a jejich sociálním postavení, ukázky přísloví, obrázky...) Trochu nejasné je, že na jednom místě píšete o 40 autorech a na jiném, že je to Slovo Boží: je autorem Bůh nebo lidé? Lidi napsali Bibli lidským jazykem pro lidi, a přece je to Slovo Boží (asi jako když opravdový programátor přenechává dokumentaci lidem od údržby, jak to kdysi trefně vystihl Ed Post).
Na závěr bych chtěl vyzdvihnout snímek 55, kde píšete: "Jak číst Bibli, abych jí rozuměl? Vybrat vhodný překlad... Vnímat historický a kulturní kontext". To už je docela náročnější téma, které přesahuje do mého oboru (do informatiky). Pokouším se s ním vyrovnat v učebnici informatiky v kapitole o pojmovém myšlení (viz http://digifoli…?id=4555  a k tomu metodiké poznámky v článku http://clanky.r…NI.html/ ), kde jako příklad rozebírám pět vět Geneze a formou pomyslného "archeologického" průzkumu se snažím dopátrat univerzálního pojmového modelu světa -- postupně při tom se svým čtenářem procházím různými historickými epochami, odhalujeme syntetické představy vycházející ze starších zdrojů a dopátráváme se počátků. Můj text je určen studentům gymnázií a klade proto důraz na chápání látky v souvislostech, na kritické myšlení atd. Až mě překvapilo, jak dobře můžu navázat na Váš materiál, který je určen žákům na druhém stupni základní školy. Co si o tom myslíte Vy?
Miloš Kafka
7. 12. 2013, 09:06
Dobrý den,
prezentace se mi velmi líbila a věřím tomu, že jde o velmi závažné téma lidského života.
Dovolím si trochu oponovat panu Ryantovi. To, že žák "ví, že ve skutečnosti Bůh není", ještě neznamená, že Bůh není. Žáci se ve škole přeci učí mnoho toho, co neznají a neví. A dokonce se budou učit i o evoluční teorii, která je zatím a stále bude pouhou teorií, která nebude dokázána.
Co se týče bezvěrecké většiny. Myslím si, že každý něčemu věří - buď Bůh existuje, nebo neexistuje. Každý si sám vybírá. Problém je, že si člověk "pravděpodobně" nemůže vybrat, pokud mu není dáno více možností na výběr.
Co se týče tolerance. Trochu mi z vašeho komentáře vyplývá, že to, co se bude dít, určuje větší skupina. To už ale není příliš tolerantní. Tolerance bude mít ale vždy své meze.
Navíc, proč netolerovat knihu, víru, která jasně vede k hlavnímu cíli lidského života. Která vede k jednání v lásce a ne k válkám, podrazům, podvodům. Ano, kvůli Bibli a víře v Boha bylo mnoho válek (letopočtem myslím po Kristu), to ale neznamená, že šlo o správné kroky podle Bible či Boha.

Ivan Ryant
7. 12. 2013, 10:24
Šalom lecha, pane Kafko, a přijměte prosím můj dík za reakci na moje provokativní otázky! Zamýšlel jsem je opravdu jako otázky, protože odpovědi buď neznám nebo si je nechávám pro sebe. Opravdu např. nevím, odkdy židé člení Tóru na kapitoly a verše, možná to nedělají dodnes, nicméně když řeknu třeba 1. věta 2. kapitoly knihy Toledót, tak vědí. Pokud jde o tolerování většinové víry, rozhodně jsem neměl v úmyslu implikovat důsledek, ke kterému dospíváte Vy. Já se jenom ptám, proč autoři DUM nezaujímají tolerantní postoj i k bezvěrecké většině. Nicméně chápu, že si koleduju a musím počítat i s daleko podrážděnějšími reakcemi, než je ta Vaše (kterou vnímám jako mírně káravou, ale stále ještě laskavou).
V jedné věci si s Vámi dovolím nesouhlasit zásadně. Svět ani otázky víry nejsou černobílé. Jsou otázky, na které není odpověď. Proto se snažím, jak nás nabádá Talmud, abych "ponechával lidem blahodárnou možnost pochybovat". Tak takhle by se, podle mého názoru, tato diskuse pěkně vyvrbila... Buďte zdráv!
Zdeněk Sotolář
7. 12. 2013, 11:57
Mě by zajímalo, která náboženská kniha byla napsána řadou nenormálních lidí. Viz slide 15:Život a různé události jsou v Bibli popsány očima normálních lidí. Nebo zda autorka dokáže pohlédnout i mino křesťanský svět. Viz slide 19 a 20: Ovlivnila literaturu a umění jako žádná jiná kniha. Slide 21 tvrdí, že Vliv Bible je nesrovnatelný! Samozřejmě: vždyť autorka s ničím konrétním nesrovnává! Z celé prezentace mám dojem, že Bible je pouze křesťanská (ne židovská), že neexistuje svět islámu, hinduismus a buddhismu. Podivně rychlý a nezdůvodněný závěr nabízí slide 37: Historicky spolehlivý dokument. Opravdu? Vrcholem mých pochybností je slide 23: Můžeme otestovat pravdivost Bible? Jestlipak navržená metoda (přečíst a aplikovat) platí také pro Korán? 

Ivan Ryant
7. 12. 2013, 13:23
@Miloš Kafka: koukám na https://sites.g…nformace  a fakt dost dobrý! Všichni se na to podívejte -- není to ani povrchní, ani hloupý, ani planá teorie! Prej to musí zvládnout i kadeřnice (včetně entropie systému)!
Sorry za offtopik, doufám (in šá Alláh), že tento výkřik k městu i světu nebude smazán dřív, než si to pan Kafka přečte a než si jeho stránky všichni učitelé ICT prohlédnou. A potom už se děj vůle adminova, Alláh il Alláh. Nevím honem, kam jinam to napsat. Sorry
Jan Maršák
7. 12. 2013, 17:25
Ad:Miloš Kafka: Jak jste přišel na to, že evoluční teorie nebude dokázána? I když jde o teorii, jde o vědeckou teorii, která je testovatelná! Pravda, není vyloučeno,že by mohla být v některých svých částech v budoucnu vyvrácena, ale tak je to se všemi vědeckými teoriemi! Každá faktuální teorie musí být v principu testovatelná, tedy buď potvrditelná nebo vyvratitelná (vůči empirické evidenci), aby ji bylo možno považovat za vědeckou. A testovatelnou, tedy vědeckou, teorií evoluční teorie v tomto smyslu skutečně je. Proto bych zde, ve vztahu k víře v Boha, s evoluční teorií nijak neargumentoval. Naopak hypotézu o existenci Boha nelze ani potvrdit ani vyvrátit (jak sám tvrdíte), prostě její pravdivost nelze žádným způsobem principiálně ověřit (už jen proto, že "Bůh" není nikdy specifikován - o jakou "entitu" se vlastně jedná).   
Ivan Ryant
7. 12. 2013, 19:31
Ad RNDr. Jan Maršák, CSc.: Ale ale, pane doktore, to nemůžete překročit stín empirického paradigmatu, když se mluví o věcech duchovních? Testy mohou prokázat nanejvýš omyl, ale správnost potvrdit nemohou. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Podobně: tak dlouho platí zákon zachování hmoty, až jednou platit přestane -- a dokažte že to není možné! A jak je podle Vás specifikována třeba hmotnost? I v přírodovědě musíte začít od nějakého nespecifikovaného pojmu. Ale jak říkám, tady se míjejí paradigmata.
Boha lze samozřejmě vymezit velmi přesně, a to několika způsoby. Sám to dělám poměrně složitě a neexaktně ve své učebnici informatiky pro gymnázia, jejíž pracovní verzi najdete zde na potálu RVP na adrese http://digifoli…?id=4555  (prosím o připomínky!) když potřebuji mezi základními pojmy informatiky zavést také elementárně mystickou, racionální a empiricky testovatelnou fundamentální konceptualizaci světa. Zde Vám však mohu dát jiný, dobře promyšlený a tisíci let ověřený příklad takové specifikace Boha (a to dokonce našeho milého Hospodina): Baruch attá Adonaj Elohénú, Elohé avoténú, melek le ólam va éd, melek gadól v'gibór, chanún v'rachúm, tóv v'nórá. Doufám, že jsem na nic podstatného nezapomněl. Aby se neztratil význam a smysl v překladu, uvádím fonetickou transkripci originálu, chcete-li porozumět, naučte se jazyk. Halelujá!
A jinak dobrý, Vaše argumenty tu tak nějak chyběly.
Kibic má držet hubu, ale nedělá to (jinak by nebyl kibic), tak očekávám spravedlivou odplatu za to, že jsem se vmísil do diskuse, ač jsem nebyl vyzván.
Jan Maršák
7. 12. 2013, 21:48
Pane inženýre, hmotnost není pojem nespecifikovaný, ale pojem nedefinovaný (primitivní) a je specifikován (naprosto jasně) např. (testovatelnými)postuláty mechaniky (jak to už to nakonec u primitivních pojmů bývá).
Nemáte pravdu, že vědecké testy nemohou potvrdit správnost hypotéz. Např. správnost hypotézy, že existují elektrony byla spolehlivě testována a byla nadevší pochybnost ověřena, to jistě připustíte.
Není na mně, abych prokazoval, že jednou může přestat platit zákon zachování hmoty. Ten důkaz je na Vás. Já tento zákon nezpochybňuji. 
Uvedená specifikace "Boha" je však čistě slovní a může být kdykoli libovolně obměńována bez ohledu na cokoli, jak už to v takových "mystických" případech bývá. Stačí se jen podívat jak byl pojem Boha zásadně obměněn v samotné Bibli:jak je popisován ve Starém zákoně a v Novém zákoně.
Není mně zcela jasný pojem "elementárně mystická" konceptualizace světa v souvislosti s informatikou. V informatice žádnou mystiku nepozoruji. Je ale možné, že slovo "mystický" zde je pouze nějakou metaforou.
Jinak diskuse s Vašimi argumenty je pro mne velmi obohacující, neboť tyto argumenty nejsou triviální. Není zde však dostatek místa odpovědět na ně podrobně a nevím také, zda by to ostatní diskutující nenudilo.
Jana Petrů
7. 12. 2013, 22:55
Starý zákon: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl:...
Nový zákon: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
 
Jak byl obměněn pojem Boha? Mně to spíš přijde,  že byl doplněn a upřesněn.
 
Zdeněk Sotolář
8. 12. 2013, 09:42
A Korán specifikuje, doplňuje a upřesňuje dál: Bohu náleží východ i západ, a ať se obrátíte kamkoliv, všude je tvář Boží. A Bůh věru je všezahrnující, vševědoucí! On je Bůh, stvořitel, tvůrce i utvářející. Jemu přísluší jména překrásná a Jeho slaví vše, co na nebesích je i na zemi - On mocný je i moudrý!
Ivan Ryant
8. 12. 2013, 13:24
Samozřejmě, že se nemůžete shodnout, když nečtete moji učebnici informatiky. Uvažujete s pojmech s posunutými významy, s překlady a s reinterpretacemi originálních textů. Originálním textům zase můžete těžko rozumět, když nechápete originální kontexty. Atd.
Ivan Ryant
8. 12. 2013, 13:51
Zrovna mi běží dlouhé testy, nemám co lepšího na práci aspoň na dvě hodiny, tak Vám ještě poradím, ať máte taky nějaou radost: místo neplodných debat se zeptejte přímo Hospodina, jako ten rabín, o kterém Vám napíšu. Hospodin samozřejmě odpoví něco jako "Ehjé ašer ehjé", ale toho se nesmíte zaleknout. A hlavně to nezkoušejte překládat, ztratil by se Vám význam i smysl.
Tak tedy potká Kohn Roubíčka: Servus, Roubíček, co jsou takovej smutnej, nejsou voni nakonec plejte? -No plejte, to bych jako nebyl, ale znaj našeho Áronka? -Jistě, znám jejich Áronka, to je hodnej chlapec, dobře se učí, dělá rodičům samou radost. -Tak náš Áronek se vrátil před minulým šábesem z lázní, přijde ke mně a povídá mi: tateleben, já jsem si to v těch lázních rozmyslel, já už nebudu žid, já budu křesťan. Co můžu dělat? Ztratil jsem syna. Jsem z toho smutnej.
Na to odpoví Kohn: A tohle říkaj voni mně? Znaj přece našeho Moricka? -Jo, znám, to je moc hodnej chlapec, ten vždycky slušně zdraví. -Tak náš Moricek se před Roš-ha-šana vrátil z dovolený od moře, přijde ke mně a povídá: tate, já jsem si to na tý dovolený rozmyslel, já už nebudu žid, já budu křesťan. Já jsem taky ztratil jsem syna a taky jsem z toho smutnej. -Co budeme dělat? -Vědí co, půjdeme za rabínem, ať nám poradí.
Kohn s Roubíčkem tedy přijdou k rabínovi, vylíčí mu svoje trápení a žádají radu. Na to rabín dí: To je komický pánové, že tohle řikaj zrovna voni mně, protože znaj našeho Mošeho? -Jistě, to je přece moc hodnej a nadanej chlapec, jak ho poslali do Jeruzaléma do ješivy, aby se tam vyučil na rabína. -Tak právě ten náš Moše se před minulým Roš-chodeš vrátil z Jeruzaléma a povídá mi: papá, já jsem si to v tom Jeruzalémě rozmyslel, já už nechci bejt žid, já se tam stal křesťanem. -No a co udělali, rebe? -Co můžu dělat? Ztratil jsem syna. Byl jsem z toho smutnej, tak jsem zašel do templu a ptal jsem se Hospodina na radu. -A promluvil k nim sladký požehnaný? -Promluvil, co by nepromluvil. -A co jim řek? -Povídá mi: A tohle říkaj zrovna voni mně, ausgerechnet MNĚ?!
Je to takové křesťanské, Žid nepochopí...
Ivan Ryant
8. 12. 2013, 14:15
Ad RNDr. Jan Maršák, CSc.: elementárně mystická je např. empirická evidence. Více najdete v mé učebnici informatiky (ta je ostatně taky tak trochu elementárně mystická).
Jan Maršák
8. 12. 2013, 14:49
Bůh řekl? Bůh tedy mluví, je to tedy nějaká "mluvící bytost", a tedy mající např. ústa? A přitom schopná stvořit "nebe" i zemi? A kdy to bylo "na počátku", kdy nebe a zemi stvořil?
Bůh je Slovo. Co se zde míní termínem "Slovo"? Slovo jako řetězec znaků či nějaká idea? Tedy Bůh je řetězec znaků či idea? Nebo snad Slovo znamená něco jiného? Jak snadno, libovolně a nezávazně se zde operuje se slovy.
Země byla pustá a prázdná, ale Boží duch se přesto vznášel nad vodami? Bůh prý také oddělil tmu od světla:ale není snad tma pouhá nepřítomnost (viditelného)světla?
Představy o vlastnostech "Boha" ve Starém a Novém zákoně jsou přesto dosti odlišné. Ve Starém zákoně jde o boha trestajícího (ve Starém zákoně se to slovy jako "vyhubím" a "vykořením" o různých národech jen hemží) a boha Židů (Jahve), v Novém zákoně o boha odpouštějícího a boha všech lidí.
Korán sice specifikuje Boha, ale zcela libovolnými (a naprosto neověřitelnými) vlastnostmi:jak chápat představu, že Bůh je všezahrnující a vševědoucí? Např. je-li všezahrnující, zahrnuje i "Ďábla", tedy i zlo? 
Miroslav Melichar
8. 12. 2013, 17:36
Myslím, že materiály o Bibli zaslouží diskuzi a je dobře, že se rozvinula. Mám ale dojem, že obsahu prezentací a článků přešla kamsi daleko do oblasti osobních názorů diskutujích.
Diskutované materiály vidím jako velice dobré a přínosné. Je výborná myšlenka doplnit DUm-prezentaci navazujícím článkem - metodickým textem. Portál a DUMy by se snad především měly věnovat metodice a přitom ji často naprosto pomíjejí.
Jako nedostatek však vidím to, že je výklad veden vysloveně z hlediska věřícího křesťana a ne jako neutrální školní informace. Odpovídá vlastně situaci, kdy třídu nabštíví farář nebo věřící (což se u nás děje). Učitel/ka mohou na začátku hodiny ovšem říci: "Nyní budu vystupovat jako pan farář" a tím situaci řešit.
Zdeněk Sotolář
8. 12. 2013, 18:21
Pozornosti by neměla ujít ani skutečnost, že Bible a člověk 21. století navazuje na Etické dílny (viz metodika: Materiál „Bible a člověk 21. století“ (pro 2. stupeň) a „O Bibli bez nudy“ (pro 1. stupeň ZŠ) volně navazuje na preventivní program Etické dílny®, v jehož nabídce naleznou školy besedy s preventivní tématikou pro 1.–9. ročník ZŠ. Více informací na www.etickedilny.cz .) Skutečně názorný doklad souvislostí (nebo pozadí?) celé kampaně etické výchovy.
Ivan Ryant
8. 12. 2013, 19:08
Tady vůbec nejde o osobní názory diskutujících, ale o správné porozumění předloženým materiálům. Všichni se jen ptáme, nikdo nic netvrdí. A ptáme se k věci. Nemůžeme za to, že autoři článků a DUMů považují za samozřejmou jakousi předpojatost nebo naopak předpokládají, že jakousi předpojatost nevědomky přijmou učitelé a žáci. To se už nesmíme ani ozvat?
Dobré pro koho a přínosné k čemu? To měl někdo vysvětlit hned zkraje a ne tady teď argumentovat tajemným "dobrem" a nespecifickou přínosností.
Pan farář je pan farář a učitel nemá co vystupovat jako pan farář. Škola je škola a církev je církev, tak jako šófar je šófar.
Miroslav Melichar
8. 12. 2013, 21:36
Pane kolego, to víte, že se smíte ozvat. A ozýváte se i zajímavě a věcně. (Zcela mimo je v diskuzi hlavně otázka vývojové teorie.) Ale nakonec přece jen něco tvrdíte: "Pan farář je ..." - jestli to vezmem vážně, pak se takto Bibli prostě učit nemá a hotovo.
Ivan Ryant
8. 12. 2013, 23:07
To už si nesmím ani zaprotestovat, abych nebyl nařčen, že něco tvrdím? Já přece vůbec nic netvrdím. Já jenom tvrdím, že v DUM jde kromě hezky podaných věcných informací o Bibli taky ještě o to, co se tam neříká otevřeně -- o paradigma, doktrínu nebo něco podobného. Střet nevyslovených rozdílných paradigmat nemůže nevést k nedorozumění, jaké nám tu skvěle předvádí pan dr. Maršák. Vy na něj svahilsky, on Vám odpoví inuitsky. Nerozumíte? Ale vždyť právě o to jde, že nerozumíte. Jsme tady přece všichni inteligentní, vzdělaní a slušní lidé, tak nemůžeme nevědět, že představa stvoření je asi tak stejně pochybná jako vývojová teorie založená na směšně naivní představě fakticity jevů, když od dob Husserlových nikdo nemůže seriózně ignorovat fakt, že žádná fakta nejsou, jen jevy, a že jev může být i klam. Že klamná bývá každá nevyslovená doktrína, jsme (my starší z nás) věděli už dávno před Husserlem, když jiní inteligentní, vzdělani a slušní lidé upalovali ty z nás, kteří se této podnětné diskuse raději ani nedožili. Zbytek zprávy jsem smazal, abych nebyl osobní a následně smazán adminem.
Miroslav Melichar
9. 12. 2013, 18:41
Pane kolego, nerad Vás naštvávám. Prošel jsem znova prezentaci + článek (Manuál pro učitele ... ) + celou diskuzi. Ve svém úvodním příspěvku se velmi věcně obracíte na paní autorku (sice jí přímo neoslovujete v úvodu komentář, ale že jsou slova určena jí je jednoznačné) a uvádíte též, že "Prezentace by určitě stála za odbornou oponenturu ... recenzi" (tím vlastně oslovujete pracovníky portálu a recenzenta). Jak je v kraji zvykem, nikdo z oslovených nereaguje. Reaguje pan Kafka, který doufá, že konečně padne teorie evoluce - zcela zjevně představa evoluce vůbec. Což je velmi krajní stanovisko, o němž nemá smysl diskutovat. Vnímám  takový názor asi jako odmítání gravitace a skoro jako popírání holokaustu. Přitom prezentace i článek obsahují tvrzení "Bible není vědeckou knihou" a přes svůj sporný charakter přímo evoluci neodmítají. I já vnímám, že v prezentaci i Manuálu je skryté paradigma, předpojatost. Navrhl jsme to řešit tím, že učitel tuto předpojatost zveřejní: "Nyní vystoupím jak farář". Uvědomuju si, že to je přece hloupost, takto učitel vystupovat nemá a nemůže. Dokonce mi dochází, že takto nevystupují ani moji přátelé faráři. 
Prezentace i Manuál jsou tedy z metodického hlediska sporné. Jsou zveřejněny na "metodickém" portálu - jde to dohromady? Portál se jmenuje rvp.cz - reprezentují tyto materiály reformu, která je s RVP spojena? Vnímám to tak, že zveřejnění na rvp.cz je svým způsobem oficiální schválení. Nebo je tento portál jen prosté úložiště bez dalších ambicí?
Zdeněk Sotolář
9. 12. 2013, 21:29
Souhlasím s panem Melicharem, že by některé DUMy měl nějaký metodický popis doprovázet. Původně tohle měl být jeden z rozdílů mezi článkem a DUMem, ale původně měly DUMy většinou podobu jednoduchých pracovních listů, které komentáře nepotřebovaly. Ale dnes jsme zavaleni prezentacemi (samozřejmě díky Šablonám), které nejsou jedním dílčím prvkem vyučovací hodiny, ale některé z nich vyučovací hodinu rozhodně zcela naplňují, ba i přesahují. Pocit pana Melichara, že zveřejnění na rvp je svým způsobem oficiální schválení je pro portál určitě oceněním, ale také závazkem.
Ivan Ryant
9. 12. 2013, 23:18
Pane Melichare, doufal jsem, že Vás bude trápit, že se nedozvíte, co jsem ve svém příspěvku smazal, a Vy že jsem se naštval. "Himbajs šúviks, člověk se tady nemůže smíchy udržet a vy že se mračím!" (J. Foglar) Jestli mě něco štve, tak jedině že takovouhle pěknou diskusi nemám u svého metodického článku ke svému učebnímu materiálu -- viz http://clanky.r…NI.html/
Nemyslím si, že by nápad s panem farářem byla zrovna hloupost, podle mého názoru míříte přesně na správný cíl, jenom by se to asi mělo udělat jinak. Kdyby ta prezentace o Bibli byla určena pro nějakou církevní školu, bylo by všechno ok. Ale ve škole waldorfské, Lauderově nebo státní to ok není. Můj text sice rozebírá jen pět vět z Bible, ale snažil jsem se, aby nebyl předpojatý, nýbrž naopak. Ale stejně je -- a to paradigmatem informatiky (jenže to předesílám hned v úvodu učebnice). Kata symbebekos, pokud by to někoho zajímalo (např. pana dr. Maršáka nebo paní Petrů), rozebírám tam snad všechny otázky stvoření světa, které se objevily v této diskusi a zůstaly bez odpovědi. Nemám chuť tady opakovat, co jsem podorbně vysvětlil už jinde, navíc zde off-topic. Ale chápu, že o odpovědi tu asi nešlo.
Já si dávám odborné recenze dělat od kamarádů nebo i od cizích lidí, pokud jsou ochotni mi pomoci (jsou ochotni a nic za to nechtějí) -- na konci kapitoly v poděkování pak uvádím docela dlouhý seznam a podobné to bylo i s kapitolou o etice a právu -- to bych prostě sám odborně nezvládl. Podobně nemůžeme čekat, že by tým RVP byl schopen odborně recenzovat články a DUMy ze všech oborů, které se tu objevují.
Koukám, že mi nějak dochází můj typicky cynický sarkasmus a začínám být snad až příliš osobní, tak raději skončím. Ale konec konců i Abraham ben Jákob byl osobní když chválil svůj rodinný podnik v dnešním Ungeltu, o tom ať zdejší admin nepochybuje!
Pavel Mareš
10. 12. 2013, 12:35
Velmi správně tu pan Sotolář (17) upozornil na souvislost mezi prezentací o bibli a Etickými dílnami - Ing. Krmelová je autorkou obojího. Ostatně - vykuchejte z etiky její křesťanské jádro a nezůstane než prázdná skořápka nezávazného tlachání ("Není-li Bůh, je všechno dovoleno" - Dostojevský v Bratřích Karamazových). Ani J. A. Komenský bohužel ještě neměl ten správný vědecký světový názor, když napsal: "Vzdělání bez zbožnosti je jako sekera v rukou blázna - čím je ostřejší, tím víc škody nadělá." Zkuste nahradit to staromódní slovíčko zbožnost modernějším etika, a podepíše to i každý ateista.
Ivan Ryant
10. 12. 2013, 21:58
Chce pan inženýr Mareš říct, že když z desek Zákona vykuchám křesťanské jádro, "nezůstane než prázdná skořápka nezávazného tlachání"? Chudák Rudolf Kuthan, ten se musel obrátit v hrobě! -- zkusil jsem páně inženýrův návod aplikovat na Konfucia, Hesioda, Etiku Níkomachovu a Epiktétovy Rozpravy. A pokud jde o "prázdnou skořápku nezávazného tlachání" -- tak ta mi sice zbyla, ale z něčeho úplně jiného. Dává-li někdo návody na kuchání, měl by je nejdřív vyzkoušet na vlastním textu, než v sobě najde dost troufalosti kliknout na "Přidat komentář"...
Zdeněk Sotolář
10. 12. 2013, 22:51
"Ostatně – vykuchejte z etiky její křesťanské jádro a nezůstane než prázdná skořápka nezávazného tlachání." S tím nesouhlasím. Cožpak nebyla žádná etika před křesťanstvím? Cožak jen křesťanství přináší etiku? Cožpak Buddha nepřinášel etiku pět století před Kristem?
Jan Maršák
10. 12. 2013, 22:56
Ad: ing Ryant: Podle mne, pane inženýre, jediné, co je nutno ignorovat, jsou absurdity Husserlovy filozofie. Např. jeho tvrzení:"Jako prvotní ego já vytvářím můj horizont transcedentálních ostatních jako spolusubjektů uvnitř transcendentální intersubjektivity která vytváří svět." je skutečnou "perlou poznání" nebo spíše nonsensem. Nebo v případě pochybností, vizte jeho jiné absurdní tvrzení: "...bezprostřední "Já", již trvající v trvající prvotní sféře, vytváří v sobě jiné jako ostatní. Samočasování prostřednictvím deprezentace, tak říkajíc (prostřednictvím rekolekce) má analogii v mém samoodcizení jako deprezentace výše úrovňové deprezentace mé prvotní přítomnosti v pouhé prezentifikované prvotní přítomnosti." Jak už Goya varoval:"dřímota rozumu produkuje monstra".
Stejně tak tvrzení, že neexistují fakta, ale jen jevy (tedy jen to co se "jeví" nějakému subjektu), vyvrací nejen naše každodenní praxe ale i věda a technologie. Jak bychom pak mohli létat do vesmíru, vytvářet složitá a fungující(!) počítačová zařízení, předpovídat s neuvěřitelnou přesností pohyby nebeských těles (a to i do minulosti) atd. atd., kdyby neexistovala reálná fakta (materiální objekty, jejch vlastnoti a zákony jimiž se tyto objekty řídí, navíc převážně přímo nepozorovatelné), která reprezentujeme prostřednictvím sofistikovaných a testovatelných vědeckých teorií (nikoli prostřednictvím netestovatelných mýtů či jiných "zjevení"). Proto říkat, že představa stvoření světa je stejně pochybná jako evoluční teorie založená na naivní představě fakticity jevů (?), se mně zdá odporovat faktům.
Miloš Kafka
11. 12. 2013, 06:02
Pane Ryante,
jsem rád, že jste prohlédl pozadí meho komentáře, který jsem opravdu psal s dobrým a klidným úmyslem :) a i já děkuji za zpětnou vazbu :)
Co se týče těch stránek, tak nejsou kompletní kvůli nedostatku času :) A pracuji i na grafické podobě :)
Pane Maňák,
nejsem odborník, ani vědec, ale od vědecké teorie a zkoumání bych očekával, že bude brát v potaz všechny materiály a informace k dané problematice. I když by teorii vyvrátily. To si ale o evočluní teorii nemyslím. A mám dojem, že i Darwin řekl něco o tom, že pokud bude jen jediný kousek jeho teorie chybný, je chybná celá teorie (k tomu, že není vyloučeno, že bude nějaká část vyvrácena).
Pane Sotolář,
cožpak Bůh nedal etiku už při stvoření?
Pane Mareš,
myslím si, že "modernější" etika není plnohodnotný výraz pro zbožnost.
A k části diskuze o vykuchání křesťanského jádra - právě o to jádro se jedná :)

Omlouvám se některým, že jsem rozdmýchal diskuzi trochu mimo. Nicméně je pro mě a doufám, že i pro ostatní, ponaučením, či utvrzením :) A co se týče reakce na DUM, tak bych očekával právě "podobnou" diskuzi se žáky :)
Zdeněk Sotolář
11. 12. 2013, 07:45
Při stvoření stvořil ryby raky, ale o etice se text Bible myslím nezmiňuje. Nebo se etika uvolňovala při tvoření samovolně jako Čapkovo absolutno?
Kromě toho vlastně ani nevím, kterého boha máte na mysli (napovídá jen to velké písmeno). V každém případě se nemůžeme tvářit, že před vznikem křesťanství tu žádná etika po tisíciletí nebyla, nemůžeme se tvářit, že křesťanská etika je ta jediná. Zkuste vysvětlit v Indii, že při vykuchání křesťanského jádra z etiky zbyde jen prázdná skořápka. Vraceje se ke komentovanému DUMu připomínám, že právě neschopnost autorky vyhlédnout za biblická humna mi vadí.
Pavel Mareš
11. 12. 2013, 19:21
Pochopitelně, každá civilizace si vytváří svou vlastní etiku. Současná civilizace evropská resp, euroatlantická je dosud ještě civilizací převážně křesťanskou, takže nevidím důvod, proč se tu rozptylovat etikou buddhistickou či islámskou. Tím nikterak nepopírám jejich existenci, jen je pro naši diskusi pokládám za irelevantní, neb se pohybujeme na půdě školství českého, nikolv indického.  
Zdeněk Sotolář
12. 12. 2013, 20:50
Uvidíme, co se vyklube z toho posilování etické výchovy (kdopak to asi tak fedroval?), které se objevilo v návrhu vládního prohlášení.
Jan Maršák
15. 12. 2013, 20:38
Ad: Miloš Kafka:
Za prvé: Které materiály a informace máte na mysli, jež nebere teorie evoluce v úvahu a které z nich by ji mohly vyvrátit? A navíc, i kdyby teorie evoluce někdy v budoucnu byla vyvrácena (zatím však nebyla!), pak by se to mohlo dít jen prostřednictvím nějakých nových vědeckých důkazů. A i tak by teorie evoluce nepřestala být vědeckou teorií, neboť vědecká teorie neznamená, že taková teorie je nevyvratitelná, ba právě naopak: vyvratitelnost teorie je jedním ze znaků její vědeckosti (nevyvratitelné - a neověřitelné- jsou jen "teorie" o stvoření světa). Je-li faktuální teorie vyvrácena, pak je nutno hledat novou teorii, která lépe "absorbuje" novou empirickou evidenci, která předchozí teorii vyvrátila. Nelze však tuto vyvrácenou faktuální teorii nahrazovat náboženskými mýty.
Za druhé: Uvědomil jste si někdy, že jestliže Bůh stvořil člověka (Adama a Evu) a po spáchání jejich známého hříchu je vyhnal z ráje a oni měli dva syny (Ábela a Kaina), bylo tím zaděláno do budoucna na jeden závažný morální (i biologický) problém? Totiž: někteří z dalších lidí tehdy nemohli být přivedeni na svět jinak než incestem. Nebo s kým jiným mohl mít např. Kain děti, držíme-li se striktně Bible o stvoření člověka Bohem, než s vlastní matkou či případně svými sestrami, jestliže jedinými původními rodiči zde byli Adam a Eva?  Nebo snad nemáme brát tvrzení Bible o stvoření člověka Bohem tak zcela vážně? Pravda v Bibli se pak (jaksi mimochodem) říká, že Kain odešel (potom co zabil Ábela) "do země Nód východně od Edenu" a tam pojal sobě ženu, s níž měl děti. O jakou ženu se ale jednalo Bible neříká: naznačuje tak ale, že v této zemi již existovali další lidé: což je ale v rozporu s před tím vysloveným tvrzením o stvoření člověka, tedy Adama a Evy.
Za třetí: Mé jméno je Maršák.  
Miloš Kafka
17. 12. 2013, 11:53
Nejdříve se VELMI omlouvám za popletení jména. Neměl jsem to v úmyslu.
Co se týče materiálů ohledně vyvrácení evoluce, tak pro mě bylo zajímavé pročíst si knihu Evoluce podvod století od Hans-Joachim Zillmera. Zillmer zde odkazuje výzkumné zprávy, který vypovídají o:
- nalezení kostí dinosaurů, ještěrů, krav a lidí v jedné povrchové vrstě. Z hlediska evoluce je to ale hloupost.
- nalezení zkamenělých stop lidí a dinosaurů ve stejné vrstvě
- vůbec zkaměnělé stopy museli vzniknout velmi rychle
- vyobrazení dinosaura na 800 let starém artefaktu.
- eroze půdy (pobřeží Anglie, Alpy, Grand Canyon, ...) by za těch několik miliónů let pohoří či pobřeží "trochu" srovnala. Proto je vhodné se domnívat, že pohoří, pobřeží, ... vznikalo velmi rychle a hlavně, dřív, než před milióny let. Pak zde ale není prostor pro evoluci.
- problémy s metodami datování: jedna metoda může udávat dva scela odlišné výsledky (který je ten správný?)
- nalezení nezkamenělých kostí dinosaurů, což odporuje těm miliónům let, před kterými vyhynuli
- nalezena mapa Grónska bez ledu s pohořími a řekami. Což znamená, že lidé žili již před zaledněním. Pod ledem byla dále nalezena farma z doby vykingů.
- přechod od čtyřnohé opice po dvounohého člověka není doložený fosilními nálezy. Naopak, pohyb opice po čtyřech je jednodušší, rychlejší a efektivnější (vědecky dokázáno), tak proč se to evoluce "snaží" zhoršit?
- a mnohé další důkazy
Ano, nejde o primární zdroj! Ale hádám, že kdybych hledal primární zdroje, tak tyto zprávy potvrdím.
V tomto postoji mě utvrzuje nezodpovězená myšlenka. Proč by se mořští a jiní živočichové, tak dobře vybavení pro přežití ve svých podmínkách, měli měnit? I kdyby by včely nelétaly ze stromu na strom, tak by mnoho stromů neneslo ovoce. Chápeme, že včely na toto inteligenci nemají - tak kdo potom?

Co se týče mornálního problému s manželkou Kaina, tak je otázkou, zda šlo v té době o morální problém. Co je či není morální stanovují lidé. Jak ale mohou lidé říci, že v té době šlo o nemorálnost, když oni byli stovřením a ne stvořitelem? V uvozovkách, jako kdyby mohl nějaký výrobek říci, že je vyroben špatně nebo ke špatnému." Navíc Adam a Eva byli první a tudíž jejich genetická výbava byla dokonalá. Ano, pozdější nařízení takovýto vztah zakazují, ale to přeci neodporuje dění před stovkami let. Jak víme, genetická výbava se generace od generace mění - zhoršuje?. Ale řekl bych, že i děti Kaina (a jeho sestry) na tom byly geneticky lépe, než my dnes. V Bibli jsou pak další zmínky o tom, kdy se muž oženil se svou sestrou či "polo-sestrou". Např. Abraham a Sára a zdá se, že to problém nebyl. Jak jsem napsal, tyto vztahy jsou zakázané o řadu let později.
Miloš Kafka
17. 12. 2013, 12:02
A napadá mě ještě jedna myšlenka. Celý svět, člověk, rostliny, živočichové, ... je tak složitý - fyzikální, chemické a jiné zákony. Že pochybuji o tom, že něco tak velkolepého mohlo vzniknout - náhodou? Bez inteligence? Lidé, vědci, ... stále něco "nového" objevují, ale pravda je, že objevují jen to, co už je dáno.
Jan Maršák
17. 12. 2013, 15:18
Pane magistře, argumentovat zde knihou Hanse Joachima Zillmera (v německém originálu Die Evolutionslüge)  v neprospěch teorie evoluce, je skutečně "na hraně" nebo spíše za ní (je to asi podobné jako argumentovat tvrzeními Dänikena proti vědecké astrofyzice). Tento stavební inženýr, doktor politických věd a kreacionista nepublikoval v oblasti paleontologie a věd o vývoji Země a života na ní jediný odborný článek! Jeho knihy obsahují totální faktuální omyly, jako když tvrdí, že Země je stará asi 6000 let, což je v naprostém rozporu s jednoznačnými vědeckými důkazy o stáří Země i s důkazy o vývoji Vesmíru. Jeho tvrzení (v knize Darwins Irrtum neboli Darwinův podvod) o tom, že fosilizované lidské stopy a stopy dinosaurů byly nalezeny spolu ve stejné sedimentové vrstvě (v řečišti v Texasu) je naprostý nesmysl bez jediného skutečného důkazu. Dokonce větší část kreacionistů již před dlouhou dobou připustila (a to je co říci!), že tyto předpokládané "stopy" byly podvodným způsobem získané "výřezy" tudíž artefakty. Zillmer má snad pravdu v jediném: ano lidé a dinosauři "žili spolu" v létech 1960 až 1966, a to v animovaném seriálu The Flinstones (a vlastně tak žijí dodnes).
A metody datování udávají zcela rozdílné výsledky? To se ale nelze divit, když Zillmer např. uvádí datování stáří u jednoho živého živočicha radiokarbonovou metodou a vyjde mu ohromné číslo, vůbec neodpovídající stáří tohoto živočicha. Měřit ovšem radiokarbonovou metodou stáří žijícího živočicha, to už chce skutečně vysokou odbornost jak v oblasti fyziky tak biologie i paleontologie. 
A vyobrazení dinosaura na artefaktu starém 800 let? Podvrh! To se to pak "argumentuje" v neprospěch teorie evoluce.
V knize Die Evolutionslüge Zillmer také např. argumentuje, že mořští trilobiti žili spolu s lidmi v kambriu. Ale plete si přitom trilobity s korýši. Prostě není nad odbornost. Kdyby to nebylo k smíchu, je to k pláči.
Ale již dosti o Zillmerovi, protože jeho knihy nevyvracejí teorii evoluce ani v tom nejmenším. Jeho knihy to je ryzí pseudověda halená do "hávu odbornosti".
Je zajímavé, že uvádíte, že incest "kdysi" a nyní je něco jiného. A jak pak máme zakládat morálku a etiku na Bibli? Prostě když se nám to hodí, je incest povolen? A z čeho vůbec vyvozujete, že genetická výbava Adama a Evy byla dokonalá a děti Kaina a jeho sestry na tom byli geneticky lépe než jsme dnes. Pro to máte nějaké důkazy?
A o jakou "Inteligenci" se vlastně jedná? Lze ji nějak studovat? Nebo jen prostě sdělíme, že taková inteligence musí existovat, protože prý "něco tak velkolepého nemohlo vzniknout náhodou". A vědci objevují jen co je dáno? Co jsme objevili tím, že konstatujeme, že celý svět atd. atd. byl stvořen nějakou inteligencí? K čemu pak vlastně vůbec potřebujeme vědecký výzkum a placené vědce v něm, když jen objevují, co už je stejně dáno? Neušetřili bychom závratné sumy peněz, kdybychom prostě přijali jednoduše geniální tvrzení kreacionismu, že vše vytvořila nějaká inteligence a vlastní vědecký výzkum ukončili? Mnozí by to možná i uvítali.
Miloš Kafka
17. 12. 2013, 20:53
Pane Maršák, děkuji za podstatné informace.
A co si myslíte o pobřežích a erozi hor? A o přechodu od dokonale vybavených živočichů k životu ve svém prostředí do jiného prostředí? A o přechodu od čtyřnohých k dvounohým?
Co se týče etiky a Bible, tak jde v Bibli hlavně a jedině o Stvořitele, který chce přivést lidi zpět k sobě. Podobně jako na incest, se můžeme dívat i na zabíjení. Víme, kolik bitev bylo podle Starého Zákona provedeno - v pořádku. A v Novém Zákoně čteme, : "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe." Opět jde o jakýsi rozpor. A podobných najdeme v Bibli více a Ježíš o nich jasně mluví. Prostě v Bibli jde o Boha a ne o etiku. Co se týče incestu i zabíjení, tak jsme dnes již pod Novým Zákonem a tudíž je stanovisko Bible jasné.
Co se týče genové výbavy, četl jsem článek (ne vědecký, ale citovaný vědce), kde se psalo o tom, že si lidé nesou v genech stále více poruch.   Nedaří se mi ten článek nyní najít, ale pokusím se to ještě zkusit.
Co s inteligencí? Ano, prostě něco takového, v nějaké podobě, musí existovat. Nebo snad věříte tomu, že všechno kolem vzniklo náhodou? Postupným zlepšováním se? Jak je vůbec možné, aby se něco bez inteligence zlepšovalo samo od sebe? A hádám, že mou odpověď na otázku, zda lze tuto inteligenci studovat, znáte - Bible.
Tím, že je vše dáno jsem chtěl jen říci, že se již nikdy nevymyslí, nevytvoří jiný zákon, než který je dán. Ano, ne všechny známe a proto jsou vědci velmi užiteční, abychom těchto zákonů dokázali využívat. Ale nejde o nově vytvořený zákon!
Na závěr jen, že ještě nejsem magistr. Potřebuji dokončit diplomovou práci. Na což padne pravděpodobně část blízkých svátků.
Zdeněk Sotolář
18. 12. 2013, 19:06
Tři dotazy pro pana Kafku.
Co znamená jsme dnes již pod Novým Zákonem? (Kdo my? Proč? A co když nechci?)
A  váš výrok prostě něco takového, v nějaké podobě, musí existovat je opravdu argument? (Proč by všechno kolem nemohlo vzniknout náhodou? A opravdu se něco zlepšuje? Sám tvrdíte, že genová výbava spíše uvadá. Pod dohledem té inteligence? Proč? Bůh snad chce k sobě přivést genově uvadlé lidí?)
A nemyslíte, že lze tuto inteligenci studovat i jinde? (Co třeba védy nebo upanišady? Jsme zase u té pochybné jedinečnosti Bible.)
Dík.
Miloš Kafka
19. 12. 2013, 20:50
Pane Sotoláři děkuji za otázky,
- dnes pod Novým Zákonem:
Myslel jsem tím, že pokud je Bible pravdivá, zemi stvořil Bůh, tak je v historii lidstva důležitý mezník - ukřižování Ježíše Krista. Od této doby dál jde o dobu Nového Zákona (Novou Smlouvu Boha s lidmi). Lidé už nemusí obětovat zvířata jako oběť za hřích (Stará Smlouva), ale za hříchy všech už byl obětován Ježíš Kristus (pečeť Nové Smlouvy). Oběti ve Staré Smlouvě neočišťovali svědomí toho, kdo obětuje, ale v Nové Smlouvě je zaslíbeno, že ti, kdo uvěří, dostanou nového Ducha - Ducha Svatého a zákony budou vepsány do jejich srdcí. Tato Nová Smlouva je nabízena všem lidem.
Z časového hlediska tedy platí Nová Smlouva. Proč (viz. výše). Pokud nechcete, je to jako byste odmítl smlouvu o smazání dluhu, který máte vůči druhé straně (v tomto případě vůči Bohu). Ale samozřejmě - nemusíte ji přijímat. Nechci na nikoho naléhat, tlačit, ... Pokud je to však tak, jak je napsáno, vyplývají z toho i důsledky. Pokud člověk nepřijme smlouvu o smazání dluhu, tak má stále dluh (hřích). V tomto případě jde ale o dluh, který není možné z vlastních sil splatit.
Že jsme pod Novým Zákonem, jsem napsal vzhledem k problému incestu, který jsme řešili v předchozích příspěvcích. Myslel jsem tím to, že z časového hlediska je již incest Bohem zakázán ačkoliv na počátku stvoření nebyl. Bůh incest zakázal už za Mojžíše.
- Proč by všechno kolem nemohlo vzniknout náhodou?
Zde více méně není co říci. Pro to, jak funguje celý svět a teď myslím právě všechny fyzické, chemické, aj. zákony, je pro mě až příliš nepravděpodobné (vlastně nesmyslné), aby toto vzniklo náhodou. Ovocné stromy nesou plody, protože je opilují včely. Ty o tom ale nevědí vůbec nic. Dále si opravdu nemyslím, že by lidský mozek vznikl náhodou. Vždyť ani Škoda Superb nevznikne náhodou. Ani nejdokonalejší počítač na světě nevznikne náhodou. Ale to jsme o nějakou tu úroveň níže, než stvoření světa.
- Zlepšování se bez inteligence:
Zde jsem se vyjádřil dost  nesrozumitelně. Jde mi o to, poukázat, podle mého, na nesmyslnost, aby se něco vyvýjelo k "lepšímu" jen tak samovolně. Vždyť živočichové ani nevědí, že je něco lepšího. Vážně pochybuji o tom, že by si opice řekli, že budou chodit po dvou, když jejich způsob pohybu je pro ně velmi výhodný - dokonalý. Očekávám argument, že k tomu byly donuceny vlivem změn v prostředí, ale to si také nemyslím. Dnes se životní prostředí mnoha živočichů mění řekl bych také, ale spíše slyším, že proti tomu musí lidé zasáhnout, než že se živočichové ve velké míře adaptují na nové podmínky. A to je pouhá adaptace a ne genetický vývoj. Když připustím, že se tedy budou živočichové vyvíjet k lepšímu, tak by musela nějaká inteligence nad tím vším být a popostrkovat vývoj dopředu. Samo od sebe si troufám řici, se to nestane. Proto jsem psal otázku, zda je vůbec možné, aby se něco zlepšovalo bez této vyšší inteligence.
Pokud ale přijmeme existenci této vyšší inteligence, která je nad celým světem, tak bychom měli věnovat pozornost spíše jí, než evoluci. A pokud bychom tuto vyšší inteligenci přiřadili Bohu (tvůrci), tak víme, že je evoluce blbost (viz. genesis).
- Opravdu se něco zlepšuje?:
V předchozím příspěvku jsem tímto narážel na evoluci, která nás vesměs vede k tomu, že se všechno vyvýjí k lepšímu. Omlouvám se, zmínil jsem to také asi nesrozumitelně.
Co se týče genově uvadlých lidí a přijmutí Bohem, tak není Božím zaměrem, aby genová výbava uvadala. Prostě se to tak děje (alespoň podle článku, který jsem četl a jsem ochoten tomu věřít.) Nicméně Bohu jde o lidi a nezáleží mu na genové výbavě.
- Pochybná jediněčnost Bible:
Myslím, že jsou jiné staré písemnosti daleko pochybnější a přesto uznávané jaké věrohodné, než kniha, od které existují mnohé dochované části, které se z velké většiny shodují.
Co se týče véd a upanišád, tak ty jsem nestudoval, nemohu proto nic říci.
Zdeněk Sotolář
20. 12. 2013, 17:22
Dík za obsáhlé odpovědi, ale musím pokračovat, protože mám řadu ochybností, ba namítek.
Rozhodně nepřipouštím, že mám nějaký dluh. To, že si někdo vymyslí, že jsem zatížen dluhem, není pro mě nijak závazné. Nabízet smazání dluhu, který jsem nevytvořil, to je čistá manipulace (stejně jako byla Kalouskova složenka). Není důležité, zda mohu dluh svými silami splatit, důležité je, že žádný dluh vůbec není.
Je trapným alibismem popírat, že není božím záměrem uvadání genové výbavy (pokud se opravdu děje), když jinde tvrdíte, že boží inteligence nad vším bdí a postrkuje vývoj kupředu. Tak snadno nemůžete boha zbavit zodpovědnosti tam, kde se vám to hodí. Najedou se něco jen tak prostě děje? Náhodu? Samovolně?   
Říkáte, že "pokud ale přijmeme existenci této vyšší inteligence ... je evoluce blbost," ale já bych stejně expresivně mohl odpovědět, že pokud přijmeme evoluci, je blbost vyšší intgeligence. Vy si zcela svévolně škrtnete vliv prostředí ("to si také nemyslím"), a pak zůstane samozřejmě vývoj živočichů zbavený smyslu. 
matejkoj@seznam.cz
20. 12. 2013, 19:38
Toto je právě 40. komentář k DUMu (asi 2 jsou ještě u odpovídajícího článku). Mám dojem, že otázka vhodnosti prezentace + článku pro výuku, se už ztratila zcela. Přitom o to by snad mělo jít. Obecné diskuze by se měly odehrávat jinde. (Nebo spíše začíná být diskuze až moc speciální: osobní filosofie pana Kafky.) 
Pokusím se vrátit k tomu, k čemu komentáře k článkům a DUMům mají primárně být: Tyto výukové materiály byly v několika komentářích vystaveny kritice (nebo alespoň otázkám). Tým rvp.cz tento DUM hodnotí 5 hvězdičkami (tedy jako mimořádný, skvělý) a uděluje mu jakousi zlatou pečeť "Tým rvp doporučuje". (V komentáři č. 22 kolega Sotolář píše: "Pocit pana Melichara, že zveřejnění na rvp je svým způsobem oficiální schválení je pro portál určitě oceněním, ale také závazkem." - není-li samo zveřejnění na rvp.cz oficiálním schválením, tak ty hvězdičky a medaile tedy určitě ano!)
Jaký je tedy tento výukový materiál: pochybný nebo skvělý?
Miloš Kafka
21. 12. 2013, 22:04
Pane Sotoláři,
psal jsem "pokud je Bible pravdivá", nic jsem nevnucoval.
Nepsal jsem, že Boží inteligence popostrkuje vývoj dopředu.
Nebráním se další diskuzi, ale spíše na: milos.kafka@centrum.cz. Nebo jinde?
Omlouvám se o odběhnutí od původního cíle diskuze.
Zdeněk Sotolář
22. 12. 2013, 10:12
Děkuji za nabídku, ale pokračování v privátu nemá smysl. Celá diskuse byla vyvolána DUMem, proto patří k DUMu. Kolem tohoto DUMu je příliš pochybností, proto si myslím, že DUM je spíše pochybný než skvělý. Možná bychom tu měli mít rubriku "slovo do pranice".  
matejkoj@seznam.cz
22. 12. 2013, 21:19
Ano, vnímám tento DUM také jako pochybný. A to je to, co by tu mělo být vidět. Proto si myslím, že v tomto případě není žádoucí rozvíjet diskuzi kamsi do široka - pak to základní - tedy pochybnosti o publikovaném DUMu zapadne. A to by nemělo. Jindy mě naopak diskuze chybí, ale myslím, že tady může i škodit a zakrýt problém.
Lucie Pohanková
4. 3. 2014, 13:01
Dobrý den, paní Krmelová, moc děkuji za tento výukový materiál, je skvělý svým zpracováním (celistvost, přehlednost, stručnost) a především tématem. Vzhledem k počtu a obsahu komentářů to chce asi kus odvahy, vyučovat v našem školství o něčem tak základním a důležitém jako je Bible. Takže ještě jednou díky, váš materiál používám a budu používat.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Prezentace

Druh interaktivity:

Kombinované

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština