Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (436)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 436 položek
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
28. 3. 2017 0x 8841x
Slovní úlohy – finanční gramotnost
Pracovní listy – slovní úlohy s tematikou financí.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
21. 3. 2017 0x 10262x
Dýchací soustava
Pomůcka pro určování jednotlivých částí dýchací soustavy a opakovací test po probrání látky a ověření znalostí žáků.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 3. 2017 0x 4493x
Matematické domino – násobení a dělení
Domino je logická kombinační hra, která zábavnou formou rozvíjí logické myšlení. Hra má dvacet barevně odlišených…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
9. 3. 2017 0x 2916x
Najdi cestu po násobcích čísel
V tabulce vyhledávají a vybarvují žáci cestu po násobcích zadaných čísel. Jako bonus je zde i najdi a vybarvi cestu po…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
7. 3. 2017 0x 6912x
Slovní úlohy – malá násobilka
Jednoduché slovní úlohy, jejichž výsledek je šifra k rozluštění tajenky.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
1. 3. 2017 0x 4088x
Matematické domino – sčítání a odčítání
Domino je logická kombinační hra, která zábavnou formou rozvíjí logické myšlení. Hra má dvacet barevně odlišených…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
1. 3. 2017 0x 5736x
Význam slov
V pracovním listě žáci samostatně nebo ve skupinách složí slova z obrázku a písmen, následně přiřadí správnou větu,…
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
23. 2. 2017 0x 3868x
Domečky plné matematiky
Pracovní list zaměřený na opakování sčítání a odčítaní do 100.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
22. 2. 2017 0x 11925x
Obrázkové čtení
Materiál slouží k procvičení čtení a k procvičení čtení s porozuměním.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
21. 2. 2017 0x 2077x
Fyzika – desetiminutovky
Krátké desetiminutovky – opakování. Téma – druhy látek a změny skupenství, magnety a tlak v kapalině.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
16. 2. 2017 0x 4829x
Pohybová soustava
Pomůcka pro určování jednotlivých částí pohybové soustavy a opakovací test po probrání látky a ověření znalostí žáků.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
14. 2. 2017 0x 3381x
Roční období – podzim
Hravou formou se žáci seznámí s anglickými názvy měsíců v roce, ročním období, procvičí si číslice a skládání číselné…
Zobrazeno 12 z 436 položek