Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (280)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 280 položek
základní vzdělávání
20. 9. 2008 0x 5427x
Čeho jsme ochotni se zříci v obavě před terorismem?
Podklady pro diskusi ve skupinách a mezi skupinami na téma občanských práv a svobod.
základní vzdělávání
19. 8. 2008 0x 7926x
Středověká společnost
Jednoduché schéma středověké společnosti založené na vztahu k půdě. Žáci se učí rozlišovat, komu a jaké poplatky…
základní vzdělávání
19. 8. 2008 0x 4367x
Římská společnost
Kartičky, pomocí kterých žáci k sobě přiřazují charakteristiky a obyvatele Říma. Uvědomují si shody a rozdíly jejich…
základní vzdělávání
19. 8. 2008 0x 8591x
Zámořské objevy
Žáci doplňují tabulku významných mořeplavců, indicií je vždy jeden jediný údaj. Můžeme využít k práci s texty i k…
základní vzdělávání
7. 8. 2008 3x 10556x
Kvíz – dějepis
Soutěž pro opakování dějepisných pojmů z období počátků novověku, období třicetileté války a baroka.
základní vzdělávání
4. 8. 2008 0x 8941x
Osvícenský absolutismus
Výkladová prezentace se zapojením žáků - práce s textem učebnice, s primárním pramenem a tvorba definice.
základní vzdělávání
4. 8. 2008 0x 3554x
Marxismus
Marxova teorie revoluce rozdělená do odstavců, které jsou zpřeházené. Možné úkoly: Žáci seřadí Marxovy myšlenky v…
základní vzdělávání
4. 8. 2008 0x 4375x
Liberalismus, konzervatismus
Sada výroků, pomocí kterých lze procvičovat porozumění liberálnímu a konzervativnímu myšlení. Žáci (samostatně/ve…
základní vzdělávání
31. 7. 2008 0x 3695x
Výroky osobností na konci třicátých let 20. století
Pracovní list pro práci ve dvojicích, žákům jsou předloženy tři výroky. Na základě indicií mají určit, který politik…
základní vzdělávání
17. 6. 2008 0x 10884x
Baroko
Pracovní list k zápisu o baroku. Žáci vyhledávají informace a třídí je dle daného schématu.
základní vzdělávání
29. 5. 2008 4x 10719x
Svědectví Viktora Laše
Interview z archivu USC Shoah Foundation Institute, největšího multimediálního archivu svědectví pamětníků holocaustu…
základní vzdělávání
27. 5. 2008 0x 3305x
Zánik civilizace klasických Mayů
Jedná se o krátký pracovní text s úkoly směřujícími především ke cvičení čtení s porozuměním. Text převzatý z National…
Zobrazeno 12 z 280 položek