Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (43)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 43 položek
základní vzdělávání
12. 6. 2023 0x 399x
Komár na vodě
Žáci si vyzkouší, jak funguje povrchové napětí vody. Materiál obsahuje metodický list popisující daný fyzikální pokus,…
základní vzdělávání
28. 2. 2018 0x 3081x
Exogenní a endogenní činitelé – kvíz
Interaktivní hra na motivy televizní předlohy, která je určena k procvičení tématu exogenní a endogenní činitelé na…
základní vzdělávání
30. 8. 2016 0x 9524x
Podmínky života na Zemi
Žáci se seznamují se základními podmínkami, bez nichž by nebyl na planetě Zemi možný život.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
3. 2. 2016 0x 8765x
Voda
Prezentace seznamující žáky s jednotlivými druhy vody. Vede k zamyšlení nad potřebou s vodou šetřit a k čemu vlastně…
odborné vzdělávání
21. 1. 2014 0x 2312x
Instalatér TM XI – Materiály vnitřních rozvodů vody
Materiál je určen pro žáky učebního oboru instalatér. Seznamuje s jednotlivými druhy materiálů používaných v dnešní…
odborné vzdělávání
23. 12. 2013 0x 2955x
Voda
Materiál je určen pro žáky učebního oboru kuchař-číšník. Žák se seznámí s vodou jako nejdůležitější součástí lidského…
odborné vzdělávání
25. 11. 2013 0x 1858x
Vitamíny rozpustné ve vodě II.
Materiál je určen pro žáky učebního oboru kuchař-číšník. Žák se seznámí s vitamíny rozpustnými ve vodě (vitamín C a…
odborné vzdělávání
20. 11. 2013 0x 2755x
Voda – oběh vody
Prezentace seznamuje žáky s rozložením vody na Zemi a s jejím významem, s hydrologickým cyklem a vlivem člověka na…
odborné vzdělávání
19. 8. 2013 0x 2231x
Získávání energie pro život
Prezentace seznamuje žáky s významem a průběhem fotosyntézy jako základní biochemické reakce poutající sluneční energii…
odborné vzdělávání
17. 6. 2013 0x 1695x
Instalatér III – Teplovodní otopné soustavy
Materiál slouží pro žáky učebního oboru instalatér k opakování učiva o teplovodních otopných soustavách. Obsahuje…
základní vzdělávání
7. 2. 2013 0x 12762x
Animace koloběhu vody v přírodě
Žáci se prostřednictvím animace seznámí s koloběhem vody v přírodě.
základní vzdělávání
30. 8. 2012 0x 3192x
Jak Kocourkovským došla voda
Materiál vytvořen v rámci projektu Evvoluce.cz a je součást výukového balíčku "U nás v Kocourkově". To, jak…
Zobrazeno 12 z 43 položek