Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
předškolní vzdělávání
7. 11. 2023 0x 541x
Nápodoba tónových slabik
Při cvičeních sloužících k rozvoji hudebního sluchu používáme základní tónové slabiky. Tvar slabik znázorňujeme pohybem…
základní vzdělávání
7. 10. 2015 0x 4093x
Souřadnice bodů v rovině
Jednoduchá úloha na procvičení určení souřadnic bodů v rovině. Program umožňuje generovat další zadání.
základní vzdělávání
23. 9. 2013 0x 6890x
Čtvrťáci a matematika III. Opakování geometrie
Téma Čtvrťáci a matematika III. je zaměřeno na opakování a prohloubení učiva geometrie probíraného ve 3. ročníku. Je…
základní vzdělávání
19. 9. 2011 0x 5022x
Třeťáci a matematika 6 Rovina polorovina
Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Téma Poznáváme…
základní vzdělávání
22. 6. 2011 0x 4129x
Geometrie v rovině – pexeso
Materiál obsahuje klasické pexeso se základními pojmy z geometrie v rovině. Může sloužit k opakování a upevňování…
základní vzdělávání
23. 5. 2011 0x 5513x
Množiny bodů
Prezentace obsahuje řešené příklady na množiny bodů. Je vhodná pro přímou výuku i k samostudiu.
základní vzdělávání
13. 5. 2011 0x 7218x
Tvary a členitost povrchu
Pracovní list pro žáky k tématu tvary a členitost povrchu obsahuje sedm různorodých aktivit, které žáky vedou k…
odborné vzdělávání
11. 4. 2011 0x 3065x
Pilování - soubor prací
Cílem je naučit žáky oboru NÁSTROJAŘ praktické dovednosti v oblasti: PILOVÁNÍ, MĚŘENÍ a KONTROLY, ORÝSOVÁNÍ,…
základní vzdělávání
23. 2. 2011 0x 5031x
Geometrické karty
Materiál obsahuje manipulační karty s geometrickými rovinnými útvary a pojmy s nimi souvisejícími. Opět obsahuje námět…
základní vzdělávání
22. 11. 2010 0x 11290x
Geometrické pojmy - rovinné útvary
Materiál obsahuje manipulační karty se základními rovinnými útvary a s pojmy s nimi souvisejícími. Dále obsahuje námět…
gymnázium
27. 9. 2010 0x 2927x
Rotující skleněná krychle
Názorná pomůcka sloužící k lepšímu pochopení vzájemné polohy bodů, přímek a rovin, které do ní můžeme vkreslovat. Může…
základní vzdělávání
15. 4. 2009 0x 7959x
Úhel - druhy a vlastnosti
Prezentace vhodná k výkladu i opakování učiva základních dvourozměrných geometrických tvarů (rovina, polorovina, úhel).…
Zobrazeno 12 z 12 položek