Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
základní vzdělávání
24. 6. 2011 0x 9636x
Zahajovací písemná práce – VI. třída
Písemná práce je určena pro žáky 6. ročníku jako test po úvodním opakování učiva z nižšího stupně.
základní vzdělávání
15. 4. 2011 0x 6426x
Domovní znamení
Pracovní listy k procvičení znalostí z českého jazyka (určování slovních druhů, mluvnických kategorií podstatných jmen…
základní vzdělávání
11. 4. 2011 0x 5312x
Hospodářské plodiny
Souhrnný projekt, ve kterém si žáci procvičí logický úsudek a znalosti z českého jazyka, matematiky, přírodovědy …
základní vzdělávání
6. 4. 2011 0x 18522x
Halloween
Pracovní list k souhrnnému procvičování znalostí českého jazyka a matematiky ve čtvrtém ročníku. Vhodné i jako výchozí…
základní vzdělávání
6. 4. 2011 0x 11306x
Vánoce
Souhrnný projekt zahrnující český jazyk a vlastivědu pro procvičování znalostí a komunikačních dovedností. Specifická…
základní vzdělávání
18. 1. 2011 0x 8394x
Evropská unie
Jedná se o pracovní listy komplexního charakteru (matematika, český jazyk) vhodné pro samostatnou i skupinovou práci.…
základní vzdělávání
10. 10. 2010 0x 5422x
Horniny, nerosty
Pracovní list k souhrnnému procvičování znalostí českého jazyka. Propojeno s přírodovědným tématem, vhodné i jako…
základní vzdělávání
7. 10. 2010 0x 21351x
Slovesa – mluvnické kategorie
Zábavný pracovní list na určování mluvnických kategorií u sloves pro žáky 3. ročníku. Využití mezipředmětových vztahů …
základní vzdělávání
29. 6. 2010 0x 5274x
Olympijská čeština č. 2
Čtenářská gramotnost v hodině českého jazyka ve 4. ročníku.
základní vzdělávání
25. 2. 2010 0x 10468x
Podstatná jména pro třeťáky
Poznávání podstatných jmen, mluvnické kategorie (rod, číslo, pád). Prezentace je určena pro 3. ročník ZŠ.
Zobrazeno 10 z 10 položek