Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
základní vzdělávání
2. 6. 2020 2x 1948x
Kdo zabil Kennyho
Předložený materiál je úpravou běžné laboratorní práce na téma „škrobová zrna“ (buněčné inkluze rostlinných buněk).…
základní vzdělávání
24. 9. 2015 0x 2313x
Dýchání bezobratlých
Žáci řeší teoretické úlohy s vyhledáváním informací a měří za pomocí přístroje změnu v koncentraci kyslíku při dýchání…
základní vzdělávání
15. 9. 2011 0x 4852x
Laboratorní práce – určování pH
Návod a pracovní list k provedení laboratorní práce.
základní vzdělávání
18. 8. 2011 0x 3321x
Laboratorní práce – indikátory
Návod a pracovní list pro laboratorní práce.
základní vzdělávání
12. 4. 2011 0x 5916x
Laboratorní práce z chemie - vlastnosti látek
Praktické laboratorní cvičení - určování fyzikálních vlastností běžně dostupných látek.
základní vzdělávání
12. 4. 2011 0x 6498x
Laboratorní práce - chromatografie
Praktické laboratorní cvičení. Žák provede papírovou chromatografii různých přírodních barviv.
základní vzdělávání
12. 4. 2011 0x 2823x
Laboratorní práce - extrakce
Žák provede dělení směsi pomocí extrakce rozpouštědlem různé teploty.
odborné vzdělávání
6. 1. 2011 0x 6587x
Základy přírodních věd - laboratorní práce
V rámci projektu Přírodovědné vzdělávání - učení se pro život (dotované MŠMT - Podpora EVVO na školách v roce 2009)…
gymnázium
22. 11. 2010 0x 3542x
Laboratorní práce – smykové tření
Dokument Laboratorní práce - smykové tření je určen pro žáky prvního ročníku gymnázia a obsahuje úplný protokol k…
základní vzdělávání
1. 7. 2008 1x 6315x
Kladka
Pracovní list k samostatné práci (laboratorní úloze) na téma kladka, kladkostroj.
Zobrazeno 10 z 10 položek