Materiály do výuky

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Materiály (57)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 57 položek
základní vzdělávání
1. 12. 2020 0x 4306x
Slovní úlohy pro 5. ročník ZŠ
Interaktivní slovní úlohy slouží k procvičování matematických příkladů. Lze je použít k prezenční i distanční výuce.
základní vzdělávání
6. 6. 2019 0x 2473x
Puzzle – desetinná čísla (2)
Úloha na procvičení operací s desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení jednociferným činitelem a dělení…
základní vzdělávání
15. 5. 2019 0x 2850x
Puzzle – desetinná čísla (1)
Jednoduchá úloha na procvičení výpočtů s desetinnými čísly (zpaměti).
základní vzdělávání
6. 5. 2019 0x 2402x
Bludiště – desetinná čísla (1)
Jednoduchá úloha na procvičení sčítání a odčítání desetinných čísel (zpaměti).
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
19. 6. 2017 0x 2490x
Domino – Zlomky
Hra domino na téma zlomky a desetinná čísla a zlomky a celá čísla.
základní vzdělávání
11. 2. 2016 0x 5073x
Desetinná čísla 2
Pracovní listy jsou určeny k procvičení porovnávání, řazení a sčítání desetinných čísel.
základní vzdělávání
11. 2. 2016 0x 6481x
Desetinná čísla 1
Pracovní listy jsou určeny k procvičení čtení, psaní a porovnávání desetinných čísel.
základní vzdělávání
2. 11. 2015 2x 7688x
Desetinná čísla?
Pracovní listy jsou zaměřené na pochopení a procvičení pojmu desetinné číslo.
základní vzdělávání — středně těžké mentální postižení
20. 10. 2015 0x 2241x
Teploměr a tělesná teplota
Pracovní list pro žáky druhého stupně ZŠ speciální nebo pro studenty praktických škol, který je seznamuje s použitím…
základní vzdělávání
11. 9. 2013 0x 5470x
Desetinná čísla
Soubor pracovních listů na opakování desetinných čísel.
základní vzdělávání — lehké mentální postižení
25. 6. 2012 0x 5952x
Doplň tabulky
Pracovní list obsahuje 2 verze tabulek, v nichž žáci doplňují souvislosti mezi poměrem, zlomkem, procenty a desetinnými…
základní vzdělávání
7. 12. 2011 0x 8898x
Sčítání desetinných čísel
Praktický příklad na sčítání desetinných čísel a jejich zaokrouhlování na účtenkách z nákupu v supermarketech a…
Zobrazeno 12 z 57 položek