Očekávaný výstup

 
  • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky (11)
  • porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná (0)
  • porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost (0)
  • rozlišuje slovní druhy v základním tvaru (0)
  • užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves (0)
  • spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy (0)
  • rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky (0)
  • odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování (0)
 
celkem: 11
 
Název materiáluFormátVelikostKomentářeAutorPublikovánoZobrazení
seřadit sestupněseřadit vzestupně seřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupně seřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupně
Doplňování slabik ve dvouslabičných slovechDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument742,24 kB Mgr. Jaroslava Strejčková08. 02. 20162973
Slož slovoDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument1,29 MB Renata Bachtíková04. 10. 20118191
Doplň písmenkaDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument1,93 MB Renata Bachtíková03. 10. 20115311
Záměny písmen m, nDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument297,09 kB Mgr. Ludmila Bednaříková22. 09. 20113165
Slož slovoDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument3,16 MB Renata Bachtíková07. 09. 20115574
Skládanka slov s písmeny b, dDokument Microsoft Word1,13 MB Mgr. Ludmila Bednaříková28. 04. 20113805
Písmenková mašinkaDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument394,96 kB Mgr. Renata Nogolová17. 12. 20105468
Schovávaná s písmenkyDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument467,70 kB Mgr. Renata Nogolová16. 12. 20104021
Abeceda – karty s aktivitamiDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument2,82 MB Mgr. Renata Nogolová08. 12. 20107472
Rak pokaždé jinakDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument437,44 kB Mgr. Renata Nogolová08. 12. 20102797
SkrývačkyDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument281,52 kB mgr. Hana Kleisová05. 04. 20095210