Stáhnout seznam materiálů jako RSS kanál
úvodní stránka » všechny RVP » základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova
 

Tematický okruh

 • Rozvoj schopností poznávání (0)
 • Sebepoznání a sebepojetí (0)
 • Seberegulace a sebeorganizace (0)
 • Psychohygiena (0)
 • Kreativita (0)
 • Poznávání lidí (0)
 • Mezilidské vztahy (0)
 • Komunikace (0)
 • Kooperace a kompetice (0)
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (1)
 • Hodnoty, postoje, praktická etika (0)

Speciální vzdělávací potřeby

 • - žádné - (139)
 • tělesné postižení (0)
 • zrakové postižení (0)
 • sluchové postižení - v komunikaci preferují český jazyk (0)
 • sluchové postižení - v komunikaci preferují český znakový jazyk (0)
 • vady řeči (0)
 • mentální postižení - lehké (0)
 • mentální postižení - střední (0)
 • mentální postižení - těžké (0)
 • kombinace postižení tělesných, smyslových a vad řeči (0)
 • autismus (0)
 • dyslexie (0)
 • dysortografie (0)
 • dysgrafie (1)
 • dyskalkulie (0)
 • z odlišného sociokulturního prostředí (0)
 • z cizojazyčného prostředí (0)
 
celkem: 1
 
Název materiáluFormátHodnoceníVelikostKomentářeAutorPublikovánoZobrazení
rvp.czuživatelé
seřadit sestupněseřadit vzestupně seřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupně seřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupně
Kontrolní test učiva 2. ročníkuDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument Hodnocení rvp.cz: 2/5 283,81 kB Mgr. Jitka Kysilková01. 12. 20109486