Očekávaný výstup

 
  • spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova (0)
  • rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech (0)
  • samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami (0)
  • správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci (1)
  • využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace (0)
  • rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí (0)
  • v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí (0)
  • rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití (0)
 
celkem: 1
 
Název materiáluFormátHodnoceníVelikostKomentářeAutorPublikovánoZobrazení
rvp.czuživatelé
seřadit sestupněseřadit vzestupně seřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupně seřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupně
Slovesný vidDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument Hodnocení rvp.cz: 3/5Hodnocení uživatelů: 4/5220,52 kB Mgr. L. Gregoríková17. 01. 20174078