Očekávaný výstup

 
  • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky (11)
  • porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná (0)
  • porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost (0)
  • rozlišuje slovní druhy v základním tvaru (0)
  • užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves (0)
  • spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy (0)
  • rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky (0)
  • odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování (0)
 
celkem: 11
 
Název materiáluFormátHodnoceníVelikostKomentářeAutorPublikovánoZobrazení
rvp.czuživatelé
seřadit sestupněseřadit vzestupně seřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupně seřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupně
Abeceda – karty s aktivitamiDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument Hodnocení rvp.cz: 2/5 2,82 MB Mgr. Renata Nogolová08. 12. 20107656
Doplň písmenkaDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument   1,93 MB Renata Bachtíková03. 10. 20115404
Doplňování slabik ve dvouslabičných slovechDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument Hodnocení rvp.cz: 3/5Hodnocení uživatelů: 4/5742,24 kB Mgr. Jaroslava Strejčková08. 02. 20163168
Písmenková mašinkaDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument Hodnocení rvp.cz: 2/5 394,96 kB Mgr. Renata Nogolová17. 12. 20105531
Rak pokaždé jinakDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument Hodnocení rvp.cz: 2/5 437,44 kB Mgr. Renata Nogolová08. 12. 20102846
Schovávaná s písmenkyDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument Hodnocení rvp.cz: 2/5 467,70 kB Mgr. Renata Nogolová16. 12. 20104082
Skládanka slov s písmeny b, dDokument Microsoft Word Hodnocení rvp.cz: 2/5 1,13 MB Mgr. Ludmila Bednaříková28. 04. 20113855
SkrývačkyDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument Hodnocení rvp.cz: 2/5 281,52 kB mgr. Hana Kleisová05. 04. 20095326
Slož slovoDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument   1,29 MB Renata Bachtíková04. 10. 20118308
Slož slovoDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument Hodnocení rvp.cz: 2/5Hodnocení uživatelů: 3/53,16 MB Renata Bachtíková07. 09. 20115653
Záměny písmen m, nDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument   297,09 kB Mgr. Ludmila Bednaříková22. 09. 20113224