Očekávaný výstup

 
 • chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny (0)
 • uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím (2)
 • projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy (0)
 • respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o aktivní podporu zdraví (0)
 • dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady správné výživy a zdravého stravování (0)
 • uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc (0)
 • uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy (0)
 • zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí (0)
 • dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her (0)
 • pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a poškozováním zdraví a životního stylu (0)
 • vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla (0)
 • chovat se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívat základní znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel (0)
 
celkem: 2
 
Název materiáluFormátVelikostKomentářeAutorPublikovánoZobrazení
seřadit sestupněseřadit vzestupně seřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupně seřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupně
Pojem zdravíDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument395,30 kB Mgr. Martina Malinová17. 09. 20106357
HIV/AIDSDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument102,40 kB1 komentářMgr. Silvie Šilhanová13. 05. 20105990