Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se


Hledaný textHledatJazyk 
autor: Mgr. Ivana Motýlová
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
autor: Mgr. Ivana Motýlová
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Objevy a dobývání. Počátky nové doby » rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek
autor: Mgr. Ivana Motýlová
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Počátky lidské společnosti » charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
autor: Mgr. Ivana Motýlová
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Křesťanství a středověká Evropa » ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
autor: Mgr. Ivana Motýlová
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Křesťanství a středověká Evropa » vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
autor: Mgr. Ivana Motýlová
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Křesťanství a středověká Evropa » objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
celkem: 6