Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se


Hledaný textHledatJazyk 
autor: Svatopluk Mareš
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
autor: Mgr. Ludmila Kovaříková
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
autor: Mgr. Eliška Kozlíková
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
autor: Mgr. Zdeněk Sotolář
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
autor: Mgr. Eliška Kozlíková
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
autor: Svatopluk Mareš
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
autor: Mgr. Zdeněk Sotolář
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
autor: Mgr. Vendula Dovole
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 2. období » při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
autor: Mgr. Tomáš Sokolář
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
autor: Mgr. Jaroslava Hrnčárková
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
autor: Mgr. Renata Šalátová
zařazení v RVP: gymnázium » Jazyk a jazyková komunikace » Český jazyk a literatura » Literární komunikace » postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu
autor: Mgr. Radomír Macháň
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Závislosti, vztahy a práce s daty » vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
autor: Mgr. Pavlína Přikrylová
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 2. období » vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
autor: Mgr. Jaroslava Zámostná
zařazení v RVP: základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života
autor: Mgr. Martina Malinová
zařazení v RVP: základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » číst s porozuměním jednoduché texty
celkem: 29