Domů > Materiály do výuky > gymnázium > Vyvraždění Slavníkovců
Materiál do výuky

Vyvraždění Slavníkovců

4. 1. 2011 gymnázium
Autor
Mgr. Robert Vlk
Věková skupina
16—19 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Materiál lze použít v hodinách k opakování. Předpokládá základní znalost reálií období vlády prvních Přemyslovců. Žákům by měly být vysvětleny rozdíly mezi kronikou a legendou. Hlavní podstata materiálu tkví v práci historické – žáci se učí pracovat s textem pramenů, provádějí komparaci a pokouší se o jejich vlastní interpretaci.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Pracovní list
51 kB
Dokument
Vyvraždění Slavníkovců.doc
Pracovní list
30.91 kB
Dokument
Vyvraždění Slavníkovců.odt

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
1x
Dokument
1x
Dokument

Hodnocení od uživatelů

Petr Koubek
10. 1. 2011, 14:50
Texty jsu přínosné pro výuku jak historie, tak češtiny, úkoly se mi jeví dobře zacílené, jen se mi nezdá nejvhodnější otázka první, rozdíly v narativu a podání událostí nejsou totiž zrovna zřejmé. Pro takové srovnání by bylo lepší vzít jiné části legendistického textu než jsou pasáže o životě světce.
Legenda přeci obsahuje část o přenesení ostatků svatého do místa věčného spočinutí, což kroniky udávají řídce, případně oslavuje zázraky spojené se Světcovou osobou.
Myslím, že takto položená první otázka povede žáky k fabulování a ne k jednoznačnému poznání. To není úplně špatně, pokud se jedná o poznávání skutečnosti jim blízké. Pokud učíme o vzdálených časech, pak bych byl opatrnější.
Sám bych nevěděl, jak odpovědět na první otázku jinak než na třetí...
Za zajímavý bych pro studenty gymnázia naopak považoval poznatek, že legendista bližší smrti Svatého píše o jeho životě stručně, zatímco legendista vzdálený, byť jen o 10 let, což v té době nic neznamená, vyvraždění Vojtěchových příbuzných věnuje více prostoru a v líčení je květnatější... a nějak s tímto poznatkem dál pracoval, ověřil ho na dalších textech, třeba Svatováclavských.
Petr Koubek, didaktik ČJL, VÚP v Praze

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Pracovní list

Druh interaktivity:

Aktivita

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština