Materiál do výuky

Vývoj člověka

9. 1. 2023 základní vzdělávání
Autor
Petr Tišl
Věková skupina
12—15 let
Speciální vzdělávací potřeby
- žádné -

Anotace

Materiál aktivní formou představuje téma vývoje člověka. Většina aktivity je na žácích. Příprava učitele spočívá ve vytištění informací o jednotlivých vývojových skupinách (jednou či dvakrát dle velikosti třídy) a jejich rozmístění po třídě nebo jiném vyučovacím prostoru. Zjištěné informace si žáci sami vzájemně kontrolují. Učitel je k dispozici především k dotazům a koordinaci práce. Následné úkoly je ideální zpracovávat v menších skupinách dle uvážení vyučujícího. Tematicky je materiál určen pro výuku na úrovni základní školy a zabere dvě vyučovací jednotky. V první proběhne sběr informací a jejich kontrola. Ve druhé zpracování diagramu a otázek s řízenou diskusí. Je třeba poznamenat, že problematika vývoje člověka je vědecky velmi složitá a stále intenzivně diskutovaná. Proto si tento materiál nedává za úkol podat přehled nejnovějších a nejpřesnějších vědeckých poznatků na tomto poli, ale aktivní formou uvést žáky do problematiky a umožnit jim o ní přemýšlet, klást si otázky, diskutovat a pod vedením učitele nalézat odpovědi.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
Informace
22.98 kB
Dokument
Vývoj-člověka_informační-texty.docx
Pracovní list
103.35 kB
Dokument
Vývoj-člověka_pracovní-list.docx
Informace
635.25 kB
PDF
Vyvoj-cloveka_informacni-texty.pdf
Pracovní list
872.73 kB
PDF
Vyvoj-cloveka_pracovni-list.pdf

Licence

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.

Obsahuje
2x
Dokument
2x
PDF

Hodnocení od uživatelů

Petr Křížek
5. 2. 2023, 17:49
Doporučuji zrevidovat údaje s moderními poznatky. Už při zběžném pohledu amatéra mi nesedí řada informací. Zejména doba vzniku anatomicky moderního člověka (cca 300 tisíc let oproti 100 000 let v materiálu pana Tišla, srovnejte např. https://vesmir.…ovi.html ). Uváděný objem mozkovny neandertálce je pro mě překvapující, protože měl objem mozkovny větší než člověk anatomicky moderní. Také mi nesedí doba zániku H. erectus, který přežíval do mnohem mladší doby. V neposlední řadě bych chtěl upozornit na zásadní chybu. V textu věnovanému Homo sapiens (člověk dnešního typu) (100 000 – dodnes), je uváděna velikost mozku jako objem mozkovny srovnatelný s dnešním
člověkem – 1 700 cm3. Podle autorem uváděného textu i datace, je Homo sapiens anatomicky moderním člověkem, kam patříme i my, současní lidé. Pak je ovšem objem mozkovny současného člověka neuvěřitelně nadnesený.
Antropogeneze je prudce se rozvíjející obor, který mnohé starší informace přehodnotil, zpřesnil, nebo úplně zavrhl. Vzhledem k tomu jsou nejvhodnějším zdrojem současné odborné články a není dobré se spoléhat na informace z učebnic. Myšlenka pracovního textu na antropogenezi je chvályhodná, ale vzhledem k zásadním chybám v informační části doporučuji současný text stáhnout a ve spolupráci s odborníkem přepracovat.
Petr Tišl
6. 2. 2023, 13:33
Reakce na Petr Křížek
Vážený pane Křížku, velmi vám děkuji za váš obsáhlý, věcný, erudovaný a nepochybně v mnohém pravdivý komentář. Dovolím si jen připomenout text v metodické poznámce: "Je třeba poznamenat, že problematika vývoje člověka je vědecky velmi složitá a stále intenzivně diskutovaná. Proto si tento materiál nedává za úkol podat přehled nejnovějších a nejpřesnějších vědeckých poznatků na tomto poli, ale aktivní formou uvést žáky do problematiky a umožnit jim o ní přemýšlet, klást si otázky, diskutovat a pod vedením učitele nalézat odpovědi. V případě hlubšího zájmu a uvedení do problematiky doporučuji shrnující článek v časopisu Živa (https://ziva.av…veka.pdf )." TOTO VŽDY ZDŮRAZŇUJI I ŽÁKŮM. Časové a jiné číselné údaje jsou tu citovány z běžně využívaného učebního textu (použít pojem učebnice se tu zdráhám) a jejich cílem rozhodně není podat přehled moderní antropogeneze. Jde o dvě zásadní uvědomění: 1) Jednotlivé "vývojové stupně" na sebe nenavazovaly, nýbrž vždy po určitou dobu koexistovaaly a utkávaly se v evoluci. Jestli to bylo 100 000 nebo 200 000 let nechám, s dovolením, chytřejším hlavám a na této úrovní to vpravdě není zásadní. 2) Podobně s velikostí mozkovny. Jde pouze o pochopení, že vývoj člověka vedl k postupnému zvětšování objemu mozkovny a to navíc s tím vědomím, že samotný objem mozku ještě nic neznamená (viz metodická poznámka - často narážíme na rozdíl v objemu mozkovny žen a mužů). Velmi dobré by pak bylo i uvědomění si toho, komu je materiál určen. Jedná se o žáky v typickém věku 13 - 14 let. Pro ně je studium odborných článků v Živě (nebo dle Vás ve Vesmíru) celkem zbytečné. Vzhledem k tomu, že učím na Gymnáziu, často ještě pokračujeme pěkným videem, kde pan profesor Pačes mluví zajímavě právě o důkazech setkávání člověka dnešního typu s neandrtálci. Myslím si, že se zbytečně soustředíte na odborné detaily, které žáci velmi rychle zapomenou místo didaktického cíle. Ještě si dovolím připomenout, že materiál prošel recenzí a pokud si dobře vzpomínám, byla poměrně přísná, ale velmi věcná a vedla ke zkvalitnění materiálu. Pokud si však přesto přejete revizi materiálu, je nutno kontaktovat správce portálu. Já jsem pouhým autorem.
Petr Křížek
5. 2. 2023, 17:54

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Druh učebního materiálu:

Pracovní list

Druh interaktivity:

Aktivita

Cílová skupina:

Žák

Týká se jazyka:

Čeština