Interaktivní přiřazování: Fráze VI (otázky na Tvoji osobu)

  
Z rozbalovacího pole v každém řádku zvolte odpověď na danou otázku.
Po skončení celé práce pokračujte tlačítkem „Zkontrolovat“.
What´s your name? My name is…
Have you got a nickname?
How old are you.
Where are you from?
Where do you live?
How tall are you?
When´s your birthday?
Have you got a sister?
What´s your favourite colour.
What´s your telephone number?
What do you like?
Do you play a musical instrument?
What are your favourite winter sports?
What are your favourite summer sports?
What do you wear?
When do you usually get up in the morning?
When do you go home on Fridays?


Seznam použité literatury:
HUTCHINSON, T. Project 1, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 80 s. ISBN 01-943651-4-X.
HUTCHINSON, T. Project 2, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 80 s. ISBN 01-943652-3-9.
HUTCHINSON, T. Project 3, Student's book. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2000. 88 s. ISBN 01-943653-2-8.
WICHER, Hnük von H. English Grammar: Anglická gramatika. 2. vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. 423 s. Podrobná učebnice anglické gramatiky. ISBN 80-205-0557-1.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).